Traner i Malvik

Thor Haldor Thoresen har tatt dette flotte bildet av to traner. Bildet er i følge fotografen tatt i går, tirsdag og er tatt like ved Skjenstad. I Malvik er det flere kjente hekkeområder for denne flotte og majestetiske fuglen. Typisk for tranen er at den skrider rolig avsted på en majestetisk måte. I flukt holdes den lange halsen utstrakt og den spiser insekter, krypdyr, amfibier, mus og plantedeler.

Trane er en meget stor fugl med lange ekstremiteter og lang hals. Fuglene måler typisk 95–120 cm og veier omkring 4,5–6,1 kg, avhengig av kjønn og underart. Enkeltindivider kan imidlertid bli opp mot 130 cm høye. Vingespennet er normalt 180–200 cm, men kan i visse tilfeller bli opp mot 220 cm.

Fjærdrakten

Fjærdrakten er hovedsakelig skifergrå. Hode og øverste del av hals er svart og har ei karakteristisk bred hvit rand som løper fra bakkant av øyene og ned langs sidene av halsens overdel. Skalletaket har en bar rød isseflekk, som er mer brunlig hos ungfuglene. Øynene har gul til oransje iris. De innerste armsvingfjærene er modifiserte og sorte ytterst, og gir fuglene en strutselignende stuss. Stjerten er kort og vifteformet, men er stort sett bare visuell når fuglene kommer inn for landing.

Meget sky og har et trompetlignende skrik

I flukten er halsen rett utstrakt, mens den noe mindre gråhegren flyr med s-formet hals. Fjærdrakten er jevnt grå, ofte med noe rustbrun rygg. Halsen er svart og hvit, og hodet har en rød isseflekk. Den hengende, litt strutselignende «halen» består av de forlengede, indre armsvingfjærene. Den utstøter høye trompetskrik, «kråå», som bærer flere kilometer.

Vårtrekk

Tranen er en trekkfugl som reiser fra Norge i midten av august til oktober. Norske traner overvintrer hovedsakelig i Spania og under vårtrekket og den første tiden etter at paret ankommer hekkeplassen utfører fuglene en rituell atferd kjent som «tranedans». Denne innbefatter strekking og bøying av framkropp og hode, slag med vingene og spenstige hopp mens fuglens kraftfulle trompetlignende skrik hyppig høres. Tranedans i små grupper kan observeres overalt langs fuglenes trekkrute, men den best kjente – og mest spektakulære – oppvisningen finner sted ved Hornborgasjön i Sverige, hvor flere tusen traner kan være samlet tidlig i april.

Hekking

I Norge finnes tranen hovedsakelig i skogsområder i Trøndelag og på Østlandet, der den gjerne hekker på myrer i barskog- og bjørkeområder. Fuglen er økende i antall og utbredelse. Reiret er stort og består av plantedeler. De to grønngrå eggene ruges av begge kjønn i ca. 30 dager. Ungene blir flygedyktige etter vel to måneder.

Foto: Thor Haldor Thoresen

Har du flotte bilder av ville dyr som er i Malvik,  sende dem gjerne til redaksjon@malviknytt.no. Skriv navn på fotografen, når og hvor bildet er tatt.

Kilder: Wikipedia og Store Norske leksikon