Jan Stokdahl årets ildsjel

Fredag kveld får Jan Stokdahl fra Malvik IL, prisen som årets ildsjel i Malvik under Idrettens hederskveld.

Ildsjel er de som gjør den lille forskjellen og gjør det lille ekstra. De som ofte er pådrivere og aldri gir opp å få til ting. De som ofte er vanskelige å få takket på en ordentlig måte fordi de skyr rampelyset.
Hvert idrettsråd i den enkelte kommune peker ut sin kandidat som kan være enkeltpersoner, grupper, lag og andre varianter. Sør-Trøndelag Idrettskrets består av 26 kommuner.

Kriterier:
• En person/personer som gjør det lille ekstra – gjør en forskjell
• En representant for en åpen og inkluderende idrettskultur
• En god representant for trøndersk idrett
• Et forbilde for andre
• En pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø
• En innsats for fysisk aktivitet og god helse
• Et arbeid med glede, helse, felleskap og ærlighet som rettesnor
• Sør-trøndersk idretts verdier skal speiles av vinneren/vinnerne

Jan Stokdahl årets ildsjel 2017

I begrunnelsen fra Malvik idrettsråd heter det at Jan Stokdahl i en årrekke har vært en av de virkelige ildsjelene innen skiavdelingen i Malvik IL. Både som trener, rennleder, oppmann, andre verv og funksjoner. Han har vært en viktig bidragsyter for å få realisert skitraseen fra Hønstad og opp til Vulusjøen, samt utvidelsen av Vulusjøhytta på 1980 tallet.

Jans innsats for å fremme skisporten i Malvik har vært formidabel. Han har sikret og tilrettelagt for bruk av Malvikmarka i all ettertid til kommende generasjoner. Både på ski, til fots og ikke minst dokumentasjon og skilting av gamle kulturminner i Malvik.
Stokdahl var også en viktig brobygger mellom alle avdelingene i Malvik IL med sitt engasjement for St Olavsloppet siden oppstarten i 1988 og fram til langt utpå 2000 tallet. Han har vært en betydelig ressurs for Malvik IL i flere tiår og ble utnevnt som æresmedlem i 2017. Jan har lagt ned mange årsverk som ildsjel i Malvik IL, og da spesielt innenfor ski og friidrett.
I tillegg er mye av den innsats som utøves av frivillig arbeid i Fjellstyret og Historielaget, organisert indirekte gjennom hans engasjement.