Travbane: AP vil ikke konkludere ennå

Etter forrige helgs vedtak i Midt-Norge Travforbund om å gå inn for å legge den nye travbanen for landsdelen i Malvik har skapt stor debatt og engasjement blant innbyggerne og politikerne i kommunen.

De fleste partiene har inntatt en offisiell holdning til spørsmålet som spriker fra helt klart nei til helt klart ja.

Av de ti partiene som utgjør Malvik kommunestyre er Fokus Malvik, Fremskrittspartiet og Høyre helt klart positive til planene.

KrF, Sv og Senterpartiet er like klart i mot, mens Venstre vil ha en grundig vurdering før de bestemmer seg.

Ønsker ikke å konkludere

Arbeiderpartiet hadde sist uke møte hvor saken var oppe til behandling.

Partiets gruppeleder i kommunestyret, Bernt ole Ravlum, sier at på nåværende tidspunkt ønsker ikke AP-Malvik å konkludere i saken om travbane på Leistad.

– AP i Malvik er et parti som favner bredt, fra prinsipielt jordvern til næringsvennlig tilrettelegging gjennom politiske prosesser.

– I denne saken ønsker partiet å bidra til at aktørene, både for og imot, får anledning til å spille inn sine argumenter /prosjekt som både er nødvendig og ønskelig i rullering av kommunens arealdel, skriver Ravlum i en melding til Malviknytt.

– Arbeiderpartiet vil gjennom demokratiske prosesser fortløpende behandle saken om travbane. I motsetning til enkelte andre parti mener vi at denne saken er såpass viktig, for så mange, at arbeidet fram til konklusjon og et eventuelt vedtak må gå foran prinsipielle standpunkt, skriver Bernt Ole Ravlum (AP).