Tester kloakknettet i Hommelvik med røyk

Malvik kommune ber alle innbyggere i Hommelvik fylle vannlåser og sluk på grunn av test av kloakkledningsnettet i Hommelvik sentrum.

Testen gjennomføres for å avdekke eventuelle feilkoblinger og gjøres med ufarlig røyk

Testing med røyk er en helt vanlig og ufarlig måte for å starte kontroll av ledningsnett. Røyken er gråhvit og helt ufarlig. Testen gjennomføres for å se om det er noen feilkoblinger på kloaknettet, skriver Malvik kommune på sine nettsider.

Alle sluk og vannlås bør kontrolleres, og fylles med vann. Dersom disse ikke er fylt, kan det komme røyk inn i boligen.

Testen gjennomføres torsdag 3. oktober klokken 08.00.

Hvis sluk og vannlås er fylt, vil du ikke merke noe til testen. Er ikke sluk og vannlås fylt kan røyk sive ut av sluk og takrenne.

Alle beboere i det aktuelle området vil bli varslet på tekstmelding

Har du spørsmål ta kontakt med servicetorget på tlf. 73 97 20 00.