Fylkesmannen snur: – Norsk kylling får tomt i Orkdal

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal ha trukket sin innsigelse mot planene om å etablere den nye fabrikken til Norsk kylling på Furumoen i Orkdal.

I et brev til kommunen, skriver fylkesmann Brit Skjelbred i Sør-Trøndelag at de etter en helhetsvurdering har kommet til at jordvernet må vike for et område på 130 dekar på Furumoen i Orkdal.

«Furumoen næringsområde utfordrer jordvernet i stor grad og vil medføre omdisponering av verdifull dyrka jord. Samtidig har kommunen vist til at det foreligger et reelt behov for arealet knyttet til ett konkret fabrikkonsept», skriver Fylkesmannen i brevet.

Det var Avisa-Sør-Trøndelag som først omtalte at Fylkesmannen trakk innsigelsen.

Det var i fjor sommer at det ble kjent at Norsk Kylling har bestemt seg for legge ned fabrikken sin i Midtre Gauldal og i sommer ble det klart at mn satt igjen med to ulike alternativer for den nye fabrikken, Furumoen i Orkdal kommune og Sveberg i Malvik. Norsk Kylling gjorde det klart at Orkdal var førstevalget. Prislappen for den nye fabrikken skal være mellom en og to milliarder kroner.