96 elger kan felles i Malvik

I dag starter elgjakta, og i Malvik kommune er det tildelt kvoter på i alt 96 dyr. Kvotene er fordelt på fem jaktvald. Den største kvoten har Meraker Brug AS, med 49 dyr. På Svedahl er kvoten to elger.

Årets totalkvote for Malvik er på en elg mindre enn i fjor. Da ble 78 elger felt. Målsetningen for elgjakta er å ta et antall elger, som holder elgbestanden på samme nivå som i dag. De siste fire årene har antall felte elger vært forholdsvis stabilt.

Den største elgen som ble skutt i fjor var 225 kg, og ble felt i Høyby jaktfelt. Den minste som ble felt veide 40 kilo