Frokostmøte utsolgt på fire timer

Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiTr) inviterte onsdag sine medlemmer i Malvik til frokostmøte med presentasjon av bedriften Storsand Camping.

Etter fire er møtet utsolgt og Kaare Hagerup i NiTr forteller at de har satt inn fem ekstraplasser og kan nå ta imot 30 personer til møtet.

– Det gikk fort, kanskje ny rekord for næringsforeningen sin del, sier Hagerup.

– Og så er det veldig gledelig at at flere politikere og flere fra administrasjonen i Malvik kommune setter av ett par timer og tar seg tid til å møte næringslivet på denne måten, sier han.

– Storsand Gård Camping er en spennende bedrift det skal bli artig å besøke.

– Det er eieren av Storsand Gård, Lars Ronæss som vil vise fram den nyrestaurerte hovedbygning og forteller om planene videre for familiens betydelige areal som er i ferd med å omreguleres til næring, forteller Kaare Hagerup.

Unikt turiststed

Storsand Gård har nylig gjennomført en unik restaurering av hovedhuset på eiendommen. Ferdig oppusset framstår bygget i dag som et unikt sted for turister såvel som for lokale brukere.

Storsand Gård Camping huser årlig tusenvis av campingturister som besøker regionen. Nå har de nylig gjennomført en unik restaurering av hovedhuset på eiendommen. Ferdig oppusset framstår bygget i dag som et unikt sted for turister såvel som for lokale brukere. Eierne av Storsand Gård besitter en betydelig eiendom i Malvik, inklusiv et betydelig næringsareal, forventet ferdigutviklet i nær framtid.

Marius og Lars Ronæss ønsker velkommen til frokost og vil redegjøre for selskapet og planene videre. Det er et begrenset antall plasser og påmelding skjer via NiTr sin hjemmeside.