Inviterer grunneierne til møte om E6

Første grunneiermøte blir på Stav.

Nye Veier inviterer til de første grunneiermøtene i Trøndelag. De holdes på Stav hotell onsdag 27. og torsdag 28. september, begge kvelder klokka 18.

I møteinvitasjonen fra Nye Veier heter det:

«Vi varsler med dette alle grunneiere som blir eller kan bli berørt av veiutbyggingen. Det videre planarbeidet vil avklare hvordan din eiendom eventuelt blir berørt. Nye Veier ønsker imidlertid å komme i gang med avklaringer og dialog om grunnerverv der inngrepet er godt nok avklart.»

For å informere om planarbeidet og grunnerverv inviterer Nye Veier grunneiere til møte onsdag 27. og torsdag 28. september, begge kvelder fra klokken 18:00 til 20:00 på Stav hotell.

Den første møtedagen (onsdag) er satt av til grunneiere mellom Stav til Stjørdal, mens grunneiere fra Ranheim til Stav er invitert dagen etter.

Torsdag 28. er det imidlertid storkamp på Lerkendal, og for å unngå  «kollisjon» åpner Nye Veier for at grunneiere som ønsker det, kan komme onsdag.  Likevel opprettholdes torsdag som møtedag, og begge dager blir det enkel servering.

Åpen dag

Alternativt kan Nye Veier kontaktes på åpen dag.

Denne avvikles på Stav hotell fredag 20. oktober, fra klokken 09:00 til 16:00. Nye Veier er også åpne for individuelle møter utenom disse datoene. Ring i så fall for å avtale tid, melder selskapet på sine nettsider.