Gikk inn for å selge tomt til kyllingfabrikk

Formannskapet i Malvik gikk mandag enstemmig inn for å selge 27 mål næringsareal til Sveberg næringspark, for å sikre etableringen av Norsk kylling AS i Malvik.

Formannskapet går inn for at Sveberg Næringspark ved Kåre Arnstad (innfelt) får kjøpe 27 mål tilleggsareal for å bygge kyllingfabrikk

I den vedtatte innstillingen fra formannskapet, som skal behandles av kommunestyret heter det:

 1. Kommunestyret slutter seg til fremlagte opsjonsavtale med Sveberg Næringspark AS.
  2. Ordføreren gis fullmakt til å signere opsjonsavtalen.
  3. Ordfører gis fullmakt til å signere kjøpekontrakten dersom forutsetningene i
  opsjonsavtalens punkt 4 innfris.
  4. Dersom Norsk Kylling ikke etablerer seg på Sveberg, får rådmannen fullmakt til å
  fremforhandle ny pris med kjøper, ref. opsjonsavtalens punkt 5, siste avsnitt.

(Saken fortsetter under bildet)

(Kopi av saksfremlegg)

Malvik en av favorittene

Malvik kommune har siden våren 2016 vært i aktiv dialog med Norsk Kylling vedrørende tomt for mulig etablering av ny fabrikk i Malvik.

I dag oppgir Norsk Kylling offentlig at de ønsker å etablere sin nye kyllingfabrikk enten på Furumoen i Orkdal eller på Sveberg i Malvik. Norsk Kylling har fremført at eiendommen på Sveberg er litt for liten for deres planer. Sammen med eier av den aktuelle næringstomta på Sveberg, Sveberg Næringspark AS, har rådmannen igangsatt et arbeid som har som mål å utvide tomta på Sveberg med cirka 20 dekar gjennom salg av en kommunal naboeiendom.

I sin leting etter egnet areal for å bygge ny kyllingfabrikk i Trøndelag har Norsk Kylling konkludert med at to mulige alternativer gjenstår; Furumoen i Orkdal kommune og Sveberg
Næringspark i Malvik. Ledelsen i Norsk Kylling har offentlig uttalt at de betrakter etablering i Malvik som et høyst reelt alternativ. Til Adresseavisen 19. juni 2017 uttalte adm. dir. Kjell
Stokbakken i Norsk Kylling følgende: «Hvis ikke Orkanger får gjennom reguleringen, er Malvik en god erstatter for oss.»

Kjøpesummen er 250,- per kvadratmeter noe som blir en sum på 6.750.000,- for de 27 målene. Tomten ligger bak Abrahallen og strekker seg, som kartutsnittet viser helt bort til Stavsjøen.

Illustrasjon: kopi fra saksframlegg