Vis grill- og bålvett

Fredag 15. september oppheves bålforbudet, men vi må likevel vise grill- og bålvett.

Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent oppfordrer alle til å følge våre grill- og bålvettregler for sporløs grilling og bålbrenning i skog og mark så vel som på fjellet og langs kysten.

Grilling og bålbrenning i naturen kan skade flora og fauna, forårsake skog- og lyngbranner og føre til forsøpling. Norsk Friluftsliv og Hold Norge Rent har derfor laget grill- og bålvettregler som skal motivere til sporløs grilling og bålbrenning.

– Vi oppfordrer alle til å komme seg ut og nyte høsten, men ønsker samtidig å minne om regelen om sporløs ferdsel som handler om å ta vare på naturen. Grill- og bålvettreglene er enkle råd til hvordan vi kan forebygge skader på mennesker, dyrelivet og miljøet når vi skal gjøre opp ild ute, sier fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, Siri Meland.

45 % av avfallet som er på avveie langs Norges kyst, er forbruksavfall, og rester etter grilling og kos ved bålet utgjør en av kildene til disse forsøplingsproblemene.

– Vi håper våre grill- og bålvettregler vil inspirere til forsvarlig og miljøvennlig grilling og bålbrenning, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

 

Grill- og bålvettreglene

Grilling og bålbrenning i naturen er dessverre en kilde til skader på flora og fauna, brann og forsøpling.
Hold Norge Rent og Norsk Friluftsliv oppfordrer til sporløs ferdsel i naturen, og har derfor laget seks
enkle råd til forsvarlig og miljøvennlig grilling og bålbrenning:

1. Unngå bruk av engangsgrill
Engangsgriller er et stort forsøplingsproblem og kan også gjøre skade på svaberg, gress og
annen vegetasjon. Kjøp heller en bærbar flerbruksgrill og sett den på et trygt underlag som for
eksempel sand. Du kan også oppsøke godkjente grill- eller bålplasser. Mange kommuner har
satt opp offentlige griller som alle kan benytte seg av.

2. Unngå bruk av engangsprodukter
Ta med tallerkener, bestikk, kopper m.m. hjemmefra i stedet for å kjøpe engangsprodukter.
Forsøk også å begrense bruken av tennvæske og opptenningsbriketter.

3. Respekter forbudet mot åpen ild i skog og mark
Fra 15. april til 15. september er det generelt forbud mot åpen ild i skog og utmark med
unntak av godkjente bålplass. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan
medføre brann.

4. Unngå å gjøre skade på friske trær
Hvis du skal tenne bål, kan du bruke tørre kvister du finner i skogen, men unngå å gjøre skade
på friske trær. Husk også at verneområder og nasjonalparker har egne bestemmelser knyttet
til sanking av ved, bruk av etablerte bålplasser, forbud mot åpen ild m.m.

5. La grillen bli helt avkjølt etter bruk
Vær helt sikker på at grillen er kald før den pakkes ned. Ha med en stor flaske vann til slukking
av grillen. Engangsgriller må være helt kalde før de kastes i en avfallsdunk eller tas med hjem.

6. Ta med alt avfall hjem
Ta alltid med alt avfall og alle matrester hjem. Dette kan skade både dyr og miljø – og
forsøpling er lite hyggelig for de som kommer etter. Plukk gjerne også opp annet avfall som er
kommet på avveie. Bruk Hold Norge Rents sporløspose eller ta med noe annet å ha avfallet i.

Kilde: holdnorgerent.no