Kårer årets økobonde i Sør-Trøndelag

Som en del av satsingen på å fremme økologisk matproduksjon i Sør-Trøndelag, vil Fylkesmannen i samarbeid med Økologiske foregangsfylker gjennomføre en kåring av Årets økobonde i Sør-Trøndelag 2017.

Denne prisen skal gå til en person som er god på økologisk produksjon, har god agronomisk drift og ved husdyrproduksjon god dyrevelferdsmessig drift.

Gode økonomiske resultat av drifta vil også være et viktig kriterium. I tillegg vil det vektlegges om vedkommende er utforskende og nytenkende og har gjort en innsats for å profilere økologisk landbruk, heter det i en pressemelding fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Sør-Trøndelag er stor på økologisk matproduksjon i landssammenheng og Trøndelag ønsker å bli enda større på økologisk produksjon i og med at markedet nå er i vekst. En faktor for å motivere til økologisk produksjon, er å ha gode forbilder og hente erfaring fra andre som har gjort en solid innsats på området.

Alle kan nominere og nominasjonsfrist er 15. september 2017.

Prisen deles ut under Økologisk seminar på Skjetlein fredag 29.sept.

Forslag til kandidat sendes til Fylkesmannen og alle kan være forslagsstillere. fmstpostmottak@fylkesmannen.no