Valget er igang

Mandag klokken 09.00 åpnet stemmelokalene i Malvik.

Det er fem stemmelokaler i kommunen og er du stemmeberettiget i Malvik kommune kan du stemme hvor du vil.

Valglokalene er i Hommelvik Idrettsbygg, Mostadmark samfunnshus, Saksvik Skole, Ytre Malvik Samfunnshus og på Sveberg grendahus (Sveberg skole). Åpningstid er fra klokken 09.00 – 21.00

Du trenger ikke ha med deg valgkort, men gyldig legitimasjon MÅ alle ha med.

Hvem kan du velge 

For Sør-Trøndelag er det 17 parti som stiller liste. På elleve av disse listene er det kandidater fra Malvik som stiller opp til valg for sitt parti.

Den eneste med bosted i Malvik som har en reel sjanse til fast plass på Stortingen etter at valglokalene stemmer er Lill Harriet Sandaune fra Hommelvik som stiller som 2.kandidat for Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag.

Per Walseth fra Vikhammer stiller som 1.kandidat for Pensjonistpartiet, men det er heller tvilsomt om han kommer inn på Stortinget.

Elleve lister med Malvikinger

Her er en oversikt over alle kandidatene fra Malvik (i tilfeldig rekkefølge) som du kan velge i dag.

Senterpartiet

11. kandidat, Ole Herman Sveian

Arbeiderpartiet

14. kandidat, Ingrid Aune

Fremskrittspartiet

2. kandidat, Lill Harriet Sandaune

Kristelig Folkeparti

6. kandidat, Astrid Sofie Dalhaug

Miljøpartiet De Grønne

5. kandidat, Heidi Steine

Demokratene i Norge

11. kandidat, Geir Johnny Selvåg

Pensjonistpartiet

1. kandidat, Per Walseth

8. kandidat, Anne Grethe Thorstensen

12. kandidat, Kirsti Hamre Nilsen

13. kandidat, Robert Barø

15. kandidat, Ivar Christian Andersskog

Liberalistene

4. kandidat, Øyvind Rolland

Venstre

3. kandidat, Torgeir Anda

Sosialistisk Venstreparti

4. kandidat, Rakel Skårslette Trondal

Høyre

13. kandidat, Eva Lundemo

Partiene Rødt, Alliansen, Helsepartiet, Partiet De Kristne, Kystpartiet og Piratpartiet har ikke listekandidater som bor i Malvik.

Her finner du alle valglistene til Stortingsvalget i Sør-Trøndelag. (Ekstern lenke)

Sametinget

Det er valg til Sametinget i dag også og på Fremskrittspartiets liste for Sør-Trøndelag er Rakel Bjarte Larsson fra Malvik 5.kandidat i den Sørsamiske Valgkretsen.

Godt valg!