Vi tror på Norge

Leserinnlegg av Linda Hofstad Helleland, Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse – Stortingskandidater for Høyre.

Vi tror på Norge

Nå er optimismen tilbake i Norge.

Ledigheten går ned, veksten går opp og det skapes flere jobber. Dette gir mer velferd og vi kan gjøre mer for de som trenger det mest.

Til tross for en alvorlig flyktningkrise og det kraftigste oljeprisfallet på 30 år, bygges det nå veier og jernbane sammenhengende og helt, i stedet for stykkevis og delt. Elevene lærer mer på skolen, mens færre faller fra og det står 80 000 færre mennesker i helsekø. Dette er resultatet etter fire år med Høyre i regjering.

Neste periode vil Høyre kjempe for å styrke forsvar og beredskap, mer kunnskap i skolen, skape flere jobber, og trygg omsorg og raskere behandling i helsevesenet. Årets stortingsvalg er det viktigste på lang tid. Valget står mellom trygg ledelse med Erna, eller et Ap-alternativ hvor Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet og Rødt kan få stor innflytelse.

Vil du ha Erna som statsminister, må du stemme Høyre på mandag.

Godt valg!

Linda Hofstad Helleland, Mari Holm Lønseth og Guro Angell Gimse – Stortingskandidater for Høyre

 

Malviknytt tar gjerne i mot flere leserinnlegg.

Temaene kan være mange i en så stor og innholdsrik kommune som Malvik, så her kan du skrive om både smått og stort som opptar deg.

Vi setter ingen begrensninger på lengde og innhold, annet enn at det må følge Norsk lov og ikke være usaklig eller støtende.

Innlegg må helst signeres med navn. Om innlegget skal publiseres uten navn, må redaksjonen vite navnet på innsender. Send også med adresse og telefonnummer. Vi tar helst imot innlegg på e-post og du må gjerne legge ved egne bilder, enten av deg selv eller som illustrerer temaet.

Bruk e-post: post@malviknytt.no