Innovatører, ikke profitører

Fremskrittspartiets nestleder Ketil Solvik-Olsen og stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune var fredag på besøk hos Korntrøberget Barnehage for å høre om deres erfaring etter ti år som privat barnehage.

Der ble de møtt av Anne Fagrell, som er en av tre eiere som står bak barnehagen.

Utdøende rase

– Vi er jo en form for utdøende rase siden vi er helt selvstendige og ikke har en stor organisasjon i ryggen, forteller Anne Fagrell.

Hun og to damer til kjøpte i 2006 huset barnehagen holder til i. De fikk ikke noe husbanklån og i den lokale banken ble de spådd å overleve i maks tre år.

– Jeg ringte og minnet på banksjefen om dette da det hadde gått fem år. Da kom han med bløtkake på femårsdagen.

– Damer er jo litt risikoredd og det er jo skremmende å måtte pantsette hus og hjem for å få etablert seg, men vi tok sjansen og nå har vi en barnehage med 18 ansatte og plass til 45 unger, forteller Anne Fagrell mens hun gir politikerne en kort omvisning.

Hun har ikke noe i mot å få besøk av politikere, uansett parti, for det er viktig at politikerne får både se og høre hvordan bedriftene jobber. (Saken fortsetter under bildet)

Privat barnehage i 10 år. Anne Fagrell (t.v) fikk besøk av Ketil Solvik-Olsen og Lill Harriet Sandaune fra Fremskrittspartiet 

Ulike hinder

Da de etablerte barnehagen for mange år siden var det ikke bare enkelt. Malvik kommunen hadde mange krav, noen av de opplevde de som urimelige. Ett av dem var at veien måtte oppgraderes med 10 meters bredde og kantsteiner i granitt.

Etterhvert har det blitt gode prosesser og dialogen og ordningene i dag er gode og det er et veldig godt klima mellom de private og offentlige barnehagene i kommunen.

– I staren var det veldig kompliserte utregninger og oversikter over hvor mye og hva vi fikk av ulike tilskudd og så videre. Nå er dette helt avklart og vi får tydelig beskjed om hva vi kan forvente fra år til år. Det gjør det lettere å sette opp budsjetter for oss, forteller Anne Fagrell.

Mangfold og like muligheter

Begge stortingspolitikerne fra regjeringspartiet FrP liker det får høre om suksesshistorien til Korntrøberget Barnehage.

– Dette handler ikke om profitt, dette handler om like muligheter og mangfold, sier Lill Harriet Sandaune som selv har hatt barn i Korntrøberget Barnehage.

– Jeg mener ikke at de offentlige barnehagene er dårligere enn de private. Vi rakker ikke ned på noen, men ser at det kan være større fleksibilitet i en privat kontra offentlig barnehage. Det være seg utnyttelse av midlene de har til rådighet og for eksempel åpningstiden som her i Korntrøberget er fra 06:45 til 17:00 hver dag.

Barnehagen har fokus på mat og i utegruppa er det tre unger som får være med å lage mat. De kalles for arbeidsmaur, det er stor stas.

– Her dyrker vi egne grønsaker og har varme måltid flere ganger i uka. Det er forresten billigere enn brød med pålegg, forklarer Anne Fagrell.