Ny vegstenging i Rota

Fylkesvegen stenges ved Rota lørdag 9.september på grunn av vegarbeid og utskifting av stikkrenner.

Arbeidet som ble påbegynt sist helg kunne ikke ferdigstilles ved forrige stenging.

Stengningen gjelder fra 9.september kl. 21.00 til søndag 10.september kl. 10.00.

Omkjøring

Omkjøring om E6 blir skiltet. Det vil bli noe støy og redusert fremkommelighet. Utrykningskjøretøy kan passere.

Vannet blir ikke avstengt.

Hva vil stengingen bety for deg som tar buss?

Rute 38 og 138 kjører avvikende trasé via E6.

Holdeplassene Midtsandan, Smiskaret, Rota, Blåhammeren, Grønberg og Halstadblir ikke betjent, melder Malvik kommune.