Kommunen krever brakkene fjernet

Malvik kommune har krevd at brakkene ved siden av Røde Kors Huset på Grønberg fjernes.

I et brev til Malvik Røde Kors skriver Malvik kommune at fristen til å fjerne brakkene fra eiendommen var satt til 1. juni 2017.

– Det er Eiendomsservice som forvalter Malvik kommunes eiendom og de har gitt tillatelse til at brakkene kan stå der midlertidig i ett år. Nå er den fristen utløpt og det er ikke aktuelt at de skal stå der lengre, sier Svein Stræte i Malvik kommune, som har underskrevet brevet til Malvik Røde Kors.

– Fristen var opprinnelig 1.juni, den ble ikke overholdt og nå har vi purret med ny frist 1.september. Vi håper Røde Kors etterkommer kravet fra kommunen, slik at vi ikke må gå ut med pålegg om å flytte brakkene, eventuelt at kommunen må flytte dem på Røde Kors sin regning, sier Stræte.

Det har ikke lykkes Malviknytt.no å få en kommentar fra noen i Malvik Røde Kors om saken.

Les brevet fra Malvik kommune her.