Kyllingfabrikken nærmere Malvik

Norsk Kylling sine planer om ny fabrikk på Furumoen i Orkdal ser ut til å ryke og Malvik seiler dermed opp som favoritt.

Tomtealternativet i Orkdal har vært førstevalg av hensyn til pris og størrelse, men i forrige uke ble det kjent at fylkesmannen i Sør-Trøndelag ikke godkjenner en omregulering av matjorda på det aktuelle området. Saken må derfor til departementet for endelig avgjørelse.

Malvikordfører Ingrid Aune (Ap) sier hun har registrert innsigelsen fra fylkesmannen og sier til avisen Bladet (KUN FOR ABONNENTER) på Stjørdal, at hun er glad for at fylkesmannen signaliserer et regionalt perspektiv i denne saken.

– Hvis vi i Malvik kan legge til rette for nye arbeidsplasser sentralt i Trøndelag, så gjør vi gjerne det, sier Aune til avisen. (KUN FOR ABONNENTER)

Hun forteller videre i intervjuet at Malvik kommune har en løpende dialog med Norsk Kylling og at hun, sammen med toppledelsen i administrasjonen, har jobbet med saken gjennom hele sommeren. Ifølge Aune har rådmannen i samarbeid med grunneierne nå lagt til rette for en utvidelse av Kjeldsbergtomta på Sveberg.

– Vi kan nå tilby ei tomt som er større enn det forslaget som opprinnelig lå på bordet. Tomta er konfliktfri, byggeklar og skal imøtekomme Norsk Kylling sine behov, sier Aune til Bladet (KUN FOR ABONNENTER) og poengterer at utvidelsen ikke vil gå på bekostning av friluftsinteresser på Sveberg.

De tidligere utfordringene når det gjelder vanntilførsel skal etter hva Malviknytt.no har bragt på det rene være avklart med at det skal bygges en ny og bedre vannledning fra Jonsvatnet via Malvik sentrum og inn til området.

Fikser 120 kvadrat

Den såkalte Kjeldsbergtomta eies av trondheimsinvestorene Kaare Arnstad og Kolbjørn Selmer er på 97 dekar. Det tilstøtende areal eies av Malvik kommune. Det er dette området kommunen nå ønsker å tilby den flytteklare kyllingfabrikken. I følge Ingrid Aune vil utvidelsen gi et samlet areal på 120 dekar.

Norsk Kylling er kjent med tilbudet fra kommunen, og ordføreren i Malvik og direktør Kjell Åge Stokbakken har avtalt å snakkes.

– Vi skal fortsatt ha en jevn og god dialog, slik vi har hatt lenge, sier Ingrid Aune, til avisen Bladet. (KUN FOR ABONNENTER)