Beskyldte ordføreren for å bruke hersketeknikker

Kommunestyrerepresentant Astrid Dalhaug (Krf) tok mandag kveld ordet til dagsorden under kommunestyremøtet i Bruket kulturhus.

Hun hadde i lengre tid sett seg lei på ordfører Ingrid Aune (AP) sine hersketeknikker.

Nesten to timer ut i mandagens kommunestyremøte, under behandlingen av referatsaker, tok Dalhaug ordet.

Se kommunestyret på web her. (ca 1:54:00 ut i videoen). (ekstern side)

«Dette er et innlegg mer til dagsorden enn det er til referatsaker.

Jeg vil påpeke noe som jeg vet flere her i salen har merket seg og som vi begynner å bli litt lei av nå og det er noe som vi opplever som en hersketeknikk fra ordførerens side, sa Dalhaug.

For det første så snakker du til oss som om vi var unger, med grundige forklaringer av selvsagtheter.

Men så, for det andre, hvis man stiller oppklarende spørsmål så blir man møtt med sarkasme. Man blir avbrutt med henvisning til taletida når møtet ligger godt an tidsmessig.

Og det veksles mellom måter å votere på, sitte stille, rekk opp handa på en litt ulogisk måte så at man er nødt til å følge godt med for å vite om man stemmer rett.

Jeg liker ikke den tonen som kommer fra ordfører og jeg ber om at det kommer en annen tone fra dirigentbordet heretter. Takk! sa Dalhaug»

Ordfører Ingrid Aune svarte på Dalhaug sitt innlegg med følgende beklagelse.

– Det får vi vel bare ta med oss, både undertegnede og varaordføreren, som har vært ordstyrere i dag.

– Jeg kan ikke si noe annet for min egen del enn at i hvert fall det er godt tenkt og er oppmerksom på at varaordføreren (Ole Herman Sveian, (SP) journ.anm) fulgte det med taletid på tretti sekunder i henhold til egne regler som kommunestyret har satt for seg selv.

– Men jeg imøteser gjerne endringsforslag på det hvis man ønsker en annen type taletid. Ellers må vi bare ta med oss den tilbakemeldinga fra Dalhaug og vi skal forsøke å gjøre vårt beste også i tida framover, sa ordføreren, som gikk videre i behandlingen av punktet referatsaker.

– Det var ikke andre som ønsket ordet til referatsaker. Da tar vi de til orientering. (Klubber vedtaket)

Deretter fortsetter ordføreren å kommentere representanten Dalhaug sitt utspill.

– Og for øvrig det er riktig som Dalhaug sier, at dette er til dagsorden. Og sånne ting må man egentlig tegne seg til med ett sånn tegn (lager en T av håndflatene, journ.anm) på starten av møtet. (se bildet nederst i saken)

– Nok et eksempel på hersketeknikk! – ropte Dalhaug fra salen.

– Det er ikke ment som en hersketeknikk, det er rett og slett en saksopplysning fordi man ønsker jo å ha gjennomført et møte med like regler for alle i møtet.

– Og noen ganger så er det sånn at man tror at man kan forandre reglene for møtet undervegs i møtet, det opplever i hvert fall ordstyrerbordet at det er forsøk på innimellom fra salen og vi er satt her for å prøve å håndheve reglene likt for alle, forklarte ordføreren.

– Når det ikke gjøres på den måten så må vi få tilbakemelding fra salen på det. Jeg åpner ikke for noen diskusjon på dette punktet, sa ordfører Ingrid Aune (AP).

Skjermdump: web-tv, Malvik kommune

Undertegnede journalist var ikke tilstede i salen, men har skrevet saken på bakgrunn av den direkteoverførte web-tv sendinga som også ligger ute på Malvik kommune sin hjemmeside. Kommunestyret på web-tv (ekstern side)