Vipps, så var pengene på konto

Snart vil kunder i alle bankene som er med i Vipps-samarbeidet få pengene inn på konto med en gang.

I dag har kun DNBs kunder mulighet til å få pengene rett inn på konto når noen vippser penger. Dersom penger skal vippses til konti i andre banker, må mottager vente til neste oppgjør mellom bankene, og i verste fall til neste bankdag før de er på konto.

Vipps og Nets har inngått en treårig avtale som innebærer at Vipps skal benytte banknæringens løsninger for straksbetaling. Avtalen innebærer, i første omgang, at kunder fra alle bankene i Vipps-samarbeidet får beløpet rett inn på konto, umiddelbart etter at det er vippset, skriver Vipps i en pressemelding.

– Bruk av infrastrukturen for straksbetaling gjør det etter hvert mulig å få til dette for alle bankene på en effektiv måte, og nå først for bankene i Vipps-samarbeidet. I tillegg var det viktig for Vipps å finne en partner som har erfaring og troverdighet rundt prosessering av betalingstransaksjoner i Norge når dette skulle på plass, sier Vipps direktør Rune Garborg i pressemeldingen.

Partene er nå i gang med å tilpasse systemene som gjør det mulig å få til en raskere overføring når det vippses mellom privatpersoner. Det er forventet at de første bankene i Vipps-samarbeidet har tilrettelagt straksbetalinger for Vipps innen utgangen av året.

– Med denne avtalen tar vi det beste fra to kanter. Vi gjenbruker mest mulig av eksisterende infrastruktur, som vi har levert i Norge med sterk effektivitet og stabilitet gjennom flere år, og tilpasser den til fremtidens bruksbehov. Vi ser frem til å fortsette og videreutvikle det gode samarbeidet som vi har med Vipps og eierbankene, sier Frode Åsheim, landsjef for Nets i Norge i pressemeldingen.