Tilbyr trafikalt grunnkurs

Vikhammer Ungdomshus skal i samarbeid med Malvik Trafikkskole og politikontakten i Malvik, arrangere Trafikalt grunnkurs høsten 2017.

– Dette er en spennende prosjekt. Malvik Kommune har i lang tid brukt store ressurser på forebyggende arbeid for ungdom. Med dette kurset vil vi gjerne fokusere på risiko og konsekvenser med å bruke alkohol eller rus i trafikk, forteller Carlos Cortes Leon som jobber ved Vikhammer Ungdomshus.

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

– Det er ikke tilstrekkelig å ha ”L” i bakruta og være fylt 16 år for å øvelseskjøre. Alle som skal ta førerkort for første gang, må ha gjennomført trafikalt grunnkurs før de har lov til å starte øvelseskjøring enten det er med moped eller bil – og enten det er privat øvelseskjøring eller ved trafikkskole, forteller Carlos Cortes Leon.

Sammen politikontaktene

Malvik er en av de kommunene i landet som gikk foran i den nye politireformen og fikk to lokale politikontakter etter at lensmannskotoret ble flyttet fra kommunen høsten 2016. Politikontaktene har som mål å være tilstede med politi minst to hele dager hver uke, for å blant annet jobbe med forebygging og publikumskontakt.

– Vi ønsker å gi ungdommene litt mer enn et vanlig trafikalt grunnkurs og kobler dette derfor sammen med første hjelps kurs og utdypende informasjon fra politiet. Dette vil skape ekstra bevissthet hos de framtidige sjåførene rundt ansvaret det innebærer når man kjører både mc og bil, forteller Carlos Cortes Leon.

15 år og gå i 10. klasse

Kurset vil gå over fire onsdager i oktober og november. Kurset vare totalt i 14 undervisningstimer av 45 min. Temaer som førerkortklassene, grunnleggende forståelse for trafikk, mennesket i trafikken og førstehjelp vil bli gjennomgått på kurset. Politikontakter i Malvik kommune vil i tillegg informere om blant annet alkohol og rus i trafikken, annen kriminell atferd og videre hva som skal til for å miste førerkortet under prøvetiden. Deltagere på kurset må ha fylt 15 år og gå i 10. klasse før grunnkurset kan påbegynnes. Kurset har en egenandel på kr. 500,- som betales ved påmelding.

– Vi kan maks ha 16 deltagere på dette kurset, så her er det førstemann til å melde seg på. Kurset dekker ikke mørkekjøring, men mørkekjøring kan tas direkte ved Malvik Trafikkskole. Malvik Trafikkskole sponser prosjektet med hele 8.000 kroner, ungdoms og fritid med 20.000 kroner. Vanlig pris på trafikal grunnkurs er 1.800 kroner per elev, forteller Carlos Cortes Leon.

Kurset vil gå følgende kvelder:
Onsdag 04.okt 16:00 – 19:00
Onsdag 18.okt 16:00 – 18.15
Onsdag 25.okt 16:00 – 19:00
Onsdag 01.nov 16:00 – 18.15