Elevene har større utfordringer enn oss

Det sier Thomas Eriksen om fraværgrensa. Han er daglig leder ved Malvik Trafikkskole på Vikhammer og har Malvik videregående skole som nærmeste nabo.

Vi tilpasser oss

Trafikkskolen har tilpasset seg de nye kravene til elevene i den videregående skolen.

– De største utfordringene ligger i at det nå tar litt lengre tid å få førerkort enn hva ungdommene har sett for seg, hvis de skal greie å unngå fravær på skolen, forteller Eriksen.

– Jeg er ikke mot fraværsreglene på videregående skole, den ser ut til å ha fungert etter hensikten og gjort noe bra for fraværet på skolen.

For Thomas Eriksen og kollegene har det blitt litt lengre ettermiddager og kvelder det siste året.

– Vi må jo tilpasse oss vi også, men flest utfordringer er det elevene som har fått, forteller han.

Ikke optimalt

En av utfordringene Thomas Eriksen og kollegaene ved Malvik trafikkskole har møtt på er statens krav i læreplan for kjøreopplæringen om trening i trafikk.

– Der heter det at kjøreskoleelevene skal ha trening i å kjøre i trafikk og etter klokken seks på kvelden er det lite trafikk på veiene, noe som fører til at vi får lite mengdetrening i trafikk.

– Dessuten opplever vi at elevene er slitne etter en hel dag på skolen. De har jo vært på jobb på en måte de også. Så resultatet er et kjøreopplæringa tar lengre tid enn før.

Thomas Eriksen ser for seg at det bør komme endringer i fraværsreglene slik at de obligatoriske kjøretimene blir registrert som gyldig fravær fra den videregående skolen på grunn av de blant annet skal kjøre over lengre tid i trafikk.

– Da må vi kjøre på dagtid, når det er trafikk, sånn er det bare, sier han. (saken fortsetter under bildet)

Overkommelig

Han peker på at det er overkommelig både for skole og elever om det blir noen lempinger på fraværsgrensa, til det beste for elevene.

– Vi vet at det er ting på gang og at vår interesseorganisasjon, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har kontakt med kunnskapsdepartementet.

– Det ble jo dønn stille hos alle når fraværsgrensa ble innført, men nå har jeg inntrykk av at det har «gått seg til» og at det finnes løsninger. Hovedsakelig tar det bare litt lengre tid enn før, det går det fint an å planlegge, sier Thomas Eriksen.

Utfordring for yrkesfagene

Thomas Eriksen vil ta opp dette med elever i yrkesfag. Det er kanskje elevene på yrkesfag som merker den nye fraværsgrensa best, sier han.

– Hvem er det som ansetter en elektriker, snekker eller rørlegger uten førerkort? For ikke å snakke om en bilmekaniker uten førerkort? Hva skal de gjøre? De får ikke gyldig fravær hverken i skoletida eller som lærlinger, men de får neppe jobb uten førerkort.

– Her har skoleverket en del og gå på for å legge til rette for et fornuftig og helhetlig utdanningsløp innenfor en del av yrkesfagene., sier Eriksen.

Obligatorisk opplæring

Det er mye av kjøreopplæringen som er obligatorisk. Eleven må ha vurderingstimer og kjøretekniske timer. Dette må foregå på dagtid da de må vise hva de kan med tanke på start/stopp, og ferdsel i trafikk. Så kommer det kjøring på bane som foregår mellom klokken 08.00 – 15.00 og tar en halv skoledag. Så skal elevene ha to deler teori, da samler vi opp flere og har kursene på ettermiddag- kveldstid.

– Kjøring skal foregå i trafikk, vi ser helst at det foregår i områder der det er litt trafikk. Å stå i kø på ettermiddagen gir jo lite trafikkopplæring. Det vi er ute etter er så ære normale kjøreforhold som mulig, sier Thomas Eriksen.

– Så er det de nødvendige prøver og tester hos Statens Vegvesen. Teoriprøven kan avlegges mellom klokken 08.00 – 13.00, førerprøven mellom 08.00 – 15.00. Så det skaper utfordringer når alt dette foregår i skoletida.

– Derfor ønsker vi å få noe av dette godkjent som gyldig fravær. Så lenge det er dokumentert selvsagt, sier Thomas Eriksen.

Ikke mot fraværsgrensa

Thomas Eriksen sier det er mye poltikk inne i bildet i denne saken og det kan se ut som om innføring av fraværsgrensa gikk litt for fort.

– Det er muligens brukt litt for lite skjønn, tror han.

– Den (Fraværsgrensa) er jo bra for skolen og vi i bransjen min er ikke at vi er mot fraværsgrensa, den må bare tilpasses hele resten av samfunnet.

– Vi har jobbet i flere år for å få ungdommene til å starte kjøreopplæring på kjøreskole allerede som 16-åringer. Da vil vi få nok mengdetrening fram til førerprøven.

Han sier det er et paradoks at ungdommen kan øvelseskjøre fra man har fylt 16 år, men likevel kommer de fleste til kjøreskolen bare noen måneder før de fyller atten og vil gjerne kjøre opp på 18-årsdagen.

– Vi ser at det er veldig opp til foreldrene, hvor interesserte de er i at ungdommene skal bli gode sjåfører. Noen øvelseskjører mye og har mye mengdetrening. Det merker vi fort, forteller Thomas Eriksen.

Malvik Trafikkskole har årlig 150 elever på bil, samt motorsykkel og moped i tillegg. Snittet for å få førerkort ligger på 14-16 timer pluss de obligatorisk. Kostnaden er på ca. 20-25.000,-

Thomas Eriksen anbefaler kjøreelevene å ta timer to ganger i uka, da blir det litt intensivt, samtidig som man kan få trent litt hjemme.