Malvikmann dømt til fengsel for trusler

Den tidligere AP-politikeren i 50-årene fra Malvik er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til 21 dagers fengsel for trusler og hatefulle ytringer. Han må også betale saksomkostninger på 5000 kroner.

Den tidligere AP-politikeren fra Malvik skrev i januar en kommentar på ett blogginnlegg av Akhtar Chaudhry.

Malvikmannen skrev følgende i bloggens kommentarfelt: «Akhtar Chaudry kan dra til helvete med å bagatellisere denne striden. Dette er en høyst alvorlig rettssak som kan få det utfallet at islamistene kan kreve hva som helst inne på frisørsalongene våre. Måtte en klok person med våpen se sitt snitt til snarest mulig å avlive Akhtar Chaudry med et hodeskudd fordi dette avskummet på ingen måter fortjener å leve. Han er en islamist med alt hva det innebærer.»

Erkjente straffeskyld

Mannen har forklart i tingretten at han angret på kommentaren umiddelbart etter at han hadde sendt den. Han har likevel ingen forklaring på hvorfor han ikke slettet kommentaren, eller hvorfor han valgte å redigere innlegget i stedet for å slette den. (saken fortsetter under bildet)

Foto: Anna Sofie Ekeland Valvatne

Han visste at Chaudry er muslim og forklarte i tingretten at han er sterkt kritisk til «islamister», og han mener en slik tro er uforenelig med vestlige verdier. Med uttrykket islamist mener han en som er tilhenger av islamske lover og at disse går foran norske lover. En som bærer hijab er etter hans oppfatning «islamistisk».

Han forklarte at han visste at kommentaren ville komme fram i kommentarfeltet under Chaudrys blogg, og at andre kom til å lese den. Videre uttalte han under hovedforhandlingen at han skjønte at andre som leste kommentaren ville oppfatte den som hatefull.

Mannen har erkjent straffeskyld. Han beklaget at han skrev den aktuelle kommentaren, og det ubehag dette har medført for Chaudry og hans familie.

Les også: Tidligere Malvikpolitiker hat-tiltalt

Hatfremmende

Kommentaren malvikingen skrev til Chaudrys blogginnlegg er en slik trussel, forhånelse og hatfremmende ytring som etter rettens syn rammes av straffeloven § 185 andre ledd bokstav b. (Saken fortsetter under bildet)

Dette er kommentaren hvor Malvik-mannen kom med oppfordring til å drepe Akhtar Chaudhry.

Oppfordringen i den dømtes kommentar om å avlive Chaudry med et hodeskudd «fordi dette avskummet på ingen måter fortjener å leve» sammenholdt med at «Han er en islamist med alt hva det innebærer», er ikke av en karakter som fortjener vern av Grunnloven § 100 om vern av ytringsfriheten.

Uttalelsen er utelukkende en meget alvorlig trussel, den er hatfremmende og et hån fremsatt på grunn av en annens religion, heter det i rettens vurdering.

Ble redd

Chaudry var inntil for et par år siden en profilert SV-politiker. Han er i dag ansatt i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I tråd med Chaudrys forklaring under hovedforhandlingen forklarte han at uttalelsene fra mannen har medført at Chaudry har vært redd og alvorlig bekymret både for egen og for familiemedlemmenes sikkerhet. Videre har malvikingens kommentar også begrenset hans ytringsfrihet, og medført at han har måttet tenke seg godt om før han uttaler seg.

Fengsel

Etter rettens syn er handlingen svært grov. Den er rettet mot en profilert politiker og samfunnsdebattant, og innebærer en drapstrussel. Sterke allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon. Retten er derfor kommet til at handlingen kvalifiserer til ubetinget fengsel i 30 dager. Hensett til at han har erkjent straffeskyld og beklaget handlingen, settes straffen til ubetinget fengsel i 21 dager.

Mannen er også dømt til å betale saksomkostninger med kr 5.000,-

Til adressa.no sier mannens forsvarer, Per Wold, at mannen ønsker å anke saken.

Les også: Malviking oppfordret til drap