Informerer om skrantesjuken på film og infomøte

Hva er skrantesjuke og hvordan smitter sykdommen mellom hjortedyr og fra hjortedyr til naturen? NINA og Norsk villreinsenter har fått laget en animasjonsfilm i to deler som skal få flere til å forstå den dødelige dyresykdommen og hvorfor den er utfordrende å bekjempe.

– Vi opplever at jegere og andre har spørsmål om og lurer på hva skrantesjuke egentlig er. Dette har vi tatt på alvor og har fått laget en film som på enklest mulig vis forsøker å forklare hva denne alvorlige sykdommen er, hvordan den smitter og hvorfor smitterisikoen er så stor ved saltsteiner, sier Olav Strand, forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA). (Saken fortsetter under videoen)

Lokalt infomøte onsdag

Onsdag 30. august klokken 18.00 – 20.00 arrangeres det et informasjonsmøte om skrantesjuke på rådhuset i Hommelvik.

Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) og Mattilsynet kommer for å orientere om sykdommen og innsamlingen av prøver fra hjortevilt i Malvik i 2017.

Informasjonsmøtet holdes i kantina i rådhuset og er åpent for alle interesserte.

Første registrering i 2016

Sykdommen er kjent fra Nord-Amerika, hvor den siden åttitallet har blitt oppdaget i stadig nye områder og enkelte steder har begynt å forårsake bestandsnedgang hos hvithalehjort og mulhjort. Da den ble påvist i Nordfjella første gang våren 2016 var det også første registrerte tilfelle på reinsdyr noen gang, og det første tilfelle av denne smittsomme prionsykdommen i Europa.

– Men hva er egentlig et prionprotein og hvordan rammer de hjortedyr? Hva er viktige smittekilder? Dette er slikt som mange lurer på og som vi håper å gi svaret på med filmen, sier Strand.

Pågår omfattende prøvetaking

Det pågår i dag en omfattende prøveinnsamling fra alle felte dyr i Nordfjella villreinområde i et forsøk på å kartlegge sykdommen. Det er også startet egne innsamlingsprogram blant villrein på Hardangervidda og i Forollhogna. Strand oppfordrer alle jegere til å levere inn prøver fra felte dyr.

– Det er viktig at også jegere utenfor Nordfjella bidrar i prøveinnsamlinga. Andre jegere som ønsker å levere prøver kan kontakte lokalt mattilsyn eller vil finne mer informasjon om levering av prøver på Hjorteviltportalen, forklarer han.

Det vil i høst under elg-, hjort-, og rådyrjakta også være egne innsamlingsprogram fra disse artene. Dette vil skje i kommunene rundt Nordfjella, men også i Selbu og tilgrensende områder i Trøndelag, siden det ble påvist noe som kan være en annen form for skrantesjuke hos to eldre elgkyr der i fjor.

Kilde: nina.no