Vedlikeholdsarbeid i tunnelene

Vegvesenet melder at det vil bli redusert fremkommelighet langs E6 gjennom Malvik natt til tirsdag denne uka.

Det er på grunn av vedlikeholdsarbeid at fremkommeligheten begrenses i tidsromet mandag 28.august klokken 22.00 til tirsdag 29.august klokken 06:00.

Meldingen gjelder for Grillstadtunnelen, Væretunnelen, Stavsjøfjelltunnelen og Helltunnelen.

Skjermdump www.vegvesen.no