Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2017?

Frivillighetsprisen gis ut til en person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en stor innsats for samfunnet rundt seg. Prisen kan gis på grunnlag av innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.  Alle kan nominere en kandidat som har gjort en ekstraordiner frivillig innsats til den nasjonale Frivillighetsprisen 2017.

Norsk Tipping er hovedsponsor for prisen og står for prispengene. Prisen er 50 000 kroner som vinneren gir til et ideelt formål. Prisen for 2017 deles ut på Sentralen i Oslo på FNs internasjonale dag for frivillighet den 5. desember.Fristen for nominasjon er fredag 1. september.

Frivillighet Norge

Frivillighetsprisen deles ut i regi av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Samarbeidsforumet arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivillighet Norgen mener frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og prisen er blitt delt ut siden da. Frivillighet Norge har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer. Disse medlemmene til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Vinneren i 2016

Vinneren av Frivillighetsprisen 2016 var Kai Henning Stensrud fra IL Kolbukameratene. Han mottok prisen for mer enn 30 år med frivillig innsats.

– For meg personlig henger denne prisen høyt, og den har gjort at jeg har enda mer lyst til å fortsette med mitt frivillige arbeid, sier Kai Henning Stensrud i en pressemelding.

– Jeg kjenner mange som gjør en kjempeinnsats for frivilligheten, men er vi flinke nok til å se og verdsette dette er spørsmålet Stensrud stiller og oppfordrer videre i pressemeldingen, alle til å nominere en man mener fortjener prisen.

Frist 1. september

Kjenner du noen som har gjort en ekstraordinér frivillig innsats og ønsker å nominere en kandidat til Frivillighetsprisen 2017, så kan du gjøre det her.

Vinneren av Frivillighetsprisen 2016 Kai Henning Stensrud fra IL Kolbukameratene. Her sammen med styreleder i Frivillighet Norge Sturla Stålsett, administrerende direktør i Norsk Tipping Åsne Havnelid og kulturminister Linda Hofstad Helleland. (Foto: André Skjelin Ottosen)