Slik blir det nye fylkesvåpenet

Trøndelag fylkeskommunes nye grafiske profil er bygget på konseptet fortid, nåtid og framtid. Profilen skal bidra til å skape en helhetlig, positiv og gjenkjennbar identitet i og utenfor fylkets grenser.


Tirsdag ble den vist frem under fiskerimessen Aqua Nor på Nidarø i Trondheim.

– Det er ikke tilfeldig at vi har valgt nettopp denne arenaen for premieren. På marin sektor har Trøndelag vært samlet lenge. Vi har hatt felles politiske planer på feltet helt siden 2007. Dette er en sektor som er sterk i dag, men som får en enda mer sentral rolle i Trøndelag fremover, sier leder Anne Marit Mevassvik i fellesnemnda i Trøndelag fylkeskommune, i en pressemelding.

 

Mangfold, samhold og dialog
Det bærende designelementet i den nye identiteten er en myk stilisering av fylkets kart som viser fylkets form, satt sammen av mange mindre elementer. Dette symboliserer mangfoldet og samholdet som til sammen danner hele vårt fylke.

Stigende retning
Den stigende retningen symboliserer vekst og fremgang, fra tidenes morgen, frem til i dag og inn i fremtiden. En retning som i formpsykologien oppfattes som optimistisk.

Prikkene
I tillegg til å være en del av mangfoldet, representerer prikkene i designelementet postene/setene i Frostatinget. Disse postene er i dag spredt over hele fylket, og er en viktig del av vår demokratiske historie.

Det er Uredd designbyrå i Trondheim som har laget den grafiske profilen på oppdrag fra fylkeskommunen. Prisen er 280.000,- pluss mva. 10 trønderske byrå ble bedt om å levere anbud, og Uredd i Trondheim vant konkurransen.

Om Fylkesvåpenet
Fylkesvåpenet beskrives slik: «På sølv bunn et gull utbøyet kors». Dette var det gamle fylkesvåpenet til Nord-Trøndelags (tegnet av Hallvar Tretteberg ved Riksarkivet, godkjent i mars 1957).

Våpenet skal bære minne om Olav den hellige som etter sagatradisjonen hadde gullkors på hvitt skjold under slaget på Stiklestad i år 1030.

Her er en profilfilm om Trøndelag fylkeskommune: