Se når tunnelene stenger denne uka

Denne uka må du beregne litt ekstra tid om du skal kjøre gjennom Malvik på sen kveld- og nattestid.

Vegvesenet melder om at det skal foregå vedlikeholdsarbeid på tunnelene på E6 og at omkjøring vil gå via Fylkesveg 950.

Væretunnelen og Stavsjøfjelltunnelen

Stengt mandag 14.august til torsdag 17.august fra klokken 22.00 til klokken 06.00 (neste dag).

Omkjøring Fv 950 (Malvikvegen.

Helltunnelen

Stenger onsdag 16.august klokken 22.00 og åpner torsdag 17.august klokken 06.00. Omkjøring via gamle E6 over Gevingåsen.

Illustrasjon: skjermdump fra vegvesen.no