Tørr å fronte kvinnesaker

Valgkampen er godt i gang og Lill Harriet Sandaune, som er 2.kandidat på Sør-Trøndelag Fremskrittsparti sin Stortingsvalgliste, har sendt oss denne oppsummeringen.

Sandaune er eneste listekandidat fra Malvik med mulighet for fast Stortingsplass etter valget.

Tydelig budskap om feminisme og kvinnesak

Strålende sol og god stemning preget området utenfor Stortinget fredag ettermiddag da FrP hadde sin valgkampkcikoff.

Siv Jensen hadde et tydelig budskap, og feminisme og kvinnesak ble frontet som en viktig sak da ABC-nyhetene intervjuet henne og 5 av de øverste kvinnelige kandidatene til FrP.

En av disse var stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune fra Malvik.

I en kommentar sier Sandaune at hun er glad for å tilhøre et parti som tørr å fronte viktige kvinnesaker. Omskjæring av jenter må bekjempes og det kan man bare klare med et tydelig budskap til de miljøene som praktiserer dette.

En obligatorisk helkroppsundersøkelse for alle jenter vil være viktig, og bidra til at man får bukt med denne groteske tradisjonen. Slike undersøkelser er for øvrig noe som rutinemessig blir utført på gutter i dag.

Alle er også enig om at barnehijab er en uting, men bare FrP er villig til å gjøre noe med det. Å pakke inn jentunger i hijab er å kue dem så tidlig som mulig.

Å hjelpe jenter i saker som dette vil få høy prioritet for FrP i årene fremover, avslutter Sandaune.