Får kommunal støtte til underskudd

Opera Jernverket har fått svar på sin søknad til Malvik kommune om økonomisk bistand etter operaen «Forbudsrepublikken».

Etter urpremieren gikk forestillinga med over 70.000 i underskudd, noe som må dekkes av styremedlemmene personlig, om det ikke blir en annen løsning.

Opera Jernverket søkte om kommunal støtte tidligere i sommer og har nå fått svar på søknaden.

«Malvik kommune har pr. i dag ingen støtteordninger med tilhørende budsjett knyttet til arrangement i kommunen. Unntaket har vært Arbeiderfestivalen i Hommelvik som har fått et årlig bidrag på kroner 15.000 og St Olavsloppet som har mottatt støtte fra Malvik kommune siden oppstarten, på lik linje med støtte fra vertskommunene for løpet på Norsk side. Vi har en ordning med driftsstøtte til lag og organisasjoner tilhørende i Malvik kommune med årlig søknadsfrist 1.mai» – skriver virksomhetsleder Arve Renå i virksomhet kultur i svarbrevet til opera Jernverket.

«Malvik kommune har hverken praksis med eller avsatte budsjettmidler for å dekke oppståtte underskudd ved arrangement. I denne konkrete saken og som et engangstilfelle, finner vi det mulig å gi noe støtte for dekning av det oppståtte underskuddet etter deres arrangement.» – heter det i et brev Malvik kommune, virksomhet kultur har sendt som svar på Opera Jernverket sin søknad.

Glad for støtten

«I tråd med dette bevilger Malvik kommune kroner 10.000 innenfor det samlede budsjett for kultur som delvis dekning av underskudd etter arrangement i 2017»

– Vi er glade for støttebeløpet og vi får nå jobbe på andre måter med å få dekket inn resten av underskuddet, sier Ingrid Nyhus i Opera Jernverket i en kort kommentar til Malviknytt.no.

Utreder støtteordning

Operaen «Forbudsrepublikken» hadde premiere på Mostadmark jernverk fredag 7.juli. Kritikkene etter forestillingen var gode.

Nå skal Malvik kommune utrede et forslag som gå ut på om det eventuelt skal innføres en ordning med arrangementsstøtte, som lokale arrangører vil kunne søke på.

En slik ordning forutsetter en budsjettmessig bevilgning, skriver virksomhetsleder Arve Renå i virksomhet kultur i kommunens svarbrev til Opera Jernverket.

Les også: Opera ber kommunen om økonomisk hjelp

Les også: Treffsikkert trefold (anmeldelse med bildeserie)