På 99. plass i Kommune NM

NHOs Kommune-NM 2017 viser at det er Trøndelag som har hatt flest kommuner med fremgang sett over de tre siste årene.

Malvik havner på 99 plass av alle kommunene i landet og opprettholder plasseringen som den tredje beste kommunen i Sør-Trøndelag.

En 99. plass på landsoversikten er tre plasser ned fra i fjor.

NHOs Kommune-NM rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Tallgrunnlaget er fra 2016. (saken fortsetter etter bildet)

Gledelig framgang

Denne uken ble NHOs Kommune-NM for 2017 offentliggjort. Tallene viser at det over de tre siste årene er Trøndelag som har hatt flest kommuner med fremgang. I år hadde hele 2 av 3 trønderske kommuner fremgang fra året før, og flere av kommunene gjorde store opprykk.

– Det er gledelig, men ikke overraskende å se at så mange Trøndelag-kommuner har fremgang, sier regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien i en pressemelding NHO Trøndelag har sendt ut.
– Samtidig ser vi også at det er en klar sammenheng mellom størrelse og plassering på listen, og det er de mest folkerike kommunene som kommer best ut.

Trøndelag

Trondheim er eneste kommune i Trøndelag som er inne blant de 30 høyest rangerte kommunene (plass nummer 8) og er i årets kåring foran både Bergen og Stavanger. Kommunen scorer spesielt godt innenfor kategoriene demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Sterkeste enkeltindikator er «unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken» der Trondheim er nummer 2 totalt, men fremgangen i Kommune-NM har i hovedsak skjedd innen kategorien arbeidsmarked.

Fiskeoppdrettskommunene i Trøndelag gjør generelt fremgang det siste året. Frøya (plass nummer 39) gikk 53 plasser frem og kommunen er nå nummer 2 på Trøndelags-listen. Frøya er dessuten nummer 1 i landet på befolkningsvekst i 2016. Vikna (plass nummer 64) og Hitra (plass nummer 127) gikk henholdsvis 36 og 20 plasser frem fra 2015 til 2016. Fremgangen for disse tre kommunene kommer på et bredt spekter av indikatorer.

Flyplasskommunen Stjørdal går 3 plasser frem og ender på plass nummer 45 i årets Kommune-NM. Stjørdal er eneste kommune i Nord-Trøndelag som er inne blant de 50 beste kommunene og få kommuner har så jevn score på indikatorene som Stjørdal. Unntaket er høyt sykefravær, som trekker ned plasseringen i kategorien arbeidsmarked. Kommunenes beste enkeltindikator er «næringslivsvariasjon» (plass nummer 12.).

Bykommunene Steinkjer (plass nummer 102) og Levanger (plass nummer 119 – frem 29 plasser) ligger begge høyt plassert på indikatoren «kompetanse» og har klar fremgang på arbeidsmarkedsindikatorene. Stor og økende andel offentlige arbeidsplasser trekker resultatet ned for Levanger, det betyr også lite næringsvariasjon for Levanger som bidrar til å trekke ned.

På samme måte som vi finner de klart største kommunene i toppen av Kommune-NM 2017, så finner vi også mange av de små i bunnen av listen. 15 kommuner i Trøndelag ligger blant de lavest rangerte kommunene, alle har færre enn 3500 innbyggere.

– Resultatene i årets Kommune-NM viser at størrelse betyr noe, de største og mest folkerike kommunene gjør det best, sier Tord Lien.

– Dette bekrefter hvor viktig det er å utvikle store og slagkraftige bo- og arbeidsmarkedsregioner der næringslivet vil satse.

Illustrasjon: skjermdump fra NHO.

 

Les alle resultatene fra NHO’s Kommune NM her. (ekstern side)

Bakgrunn:

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har siden 2011 levert en oversikt over hvordan landets kommuner scorer på en rekke relevante områder sett fra næringslivets side. Næringsliv og privatøkonomi, kompetanse, arbeidsmarked, demografi og kommuneøkonomi er de fem faktorene som gjennomgås, og alle tall er basert på offentlig tilgjengelig statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallmaterialet som gjennomgås gir kommunens rangering for de enkelte faktorene og en samlet totalrangering for alle landets kommuner.