Første salve er sprengt

I dag ble første salve sprengt på Sveberg handel og næringspark, og entreprenøren Br Bjerkli AS informerer om at alt gikk som planlagt.

Rett etter klokken 11:00 i dag, mandag 7. august ble første sprenging på Sveberg handel og næringspark gjennomført. Klokken 08:36 kom det ut en sms med beskjed om at det i tidsrommet 11:00 til 13:00 ville pågå sprenging og E6 ville bli stengt i begge retninger i omlag 30 minutter.

Br Bjerkli AS har startet arbeidet med den nye Vuluveien og det nye industriområdet «Sveberg ». I den forbindelse er det pågående arbeider på dagtid med utgraving og massetransport. Til nå er dette trafikk som har berørt Vuluveien stort sett, informerer Br Bjerkli AS om på sine hjemmeside.

Fjellsprenging og stenging av E6 og Vuluveg
Det skal totalt sprenges ut over 100 000 kubikkmeter med fjell, og da vil E6 bli stengt på dagtid et sted mellom klokken 11:00 og 13:00 i periode opptil 30 minutter. Vuluvegen vil også bli stengt under sprenging som foregår på vestlig side, så da blir det ventetid på de som bor i området og skal ferdes forbi. Det er forventet at arbeidet genererer mellom 30 – 60 sprenginger totalt, avhengig av fjellets beskaffenhet, opplyser entreprenøren om i et brev til de nærmest berørte beboere tilstøtende anleggsarbeid ved Sveberg handels og næringspark.

Skjermdump fra Br Bjerkli AS

Vuluveg med lysregulering og ett kjørefelt åpent
Vuluvegen skal utvides og fornyes med gangveg forbi «Sekkhølet». I den forbindelse vil Vuluvegen
legges om til ett kjørefelt med lysregulering fra kulverten under E6 og partivis forbi Sekkhølet. Dette
slik at det blir arbeidsplass til å etablere ny vegfylling og nytt VA-anlegg. Ny Vuluveg blir en del
høgere i punktet ved dagens kulvert under E6. Dette vil medføre en del ekstra tidsbruk ved å kjøre
strekningen i perioden. Så når E6 er stengt for sprenging, kan det lønne seg å vente i kø på E6 i stede
for å kjøre Vuluveg for å så havne i en tregere kø der, skriver entreprenøren i et brevet.

Register med telefonnummer
Br Bjerkli AS har etablert et register med telefonnummer, og vil sende fremtidige varsler og informasjon i henhold til dette registeret vedrørende kommende arbeider, sprengninger som vil foregå samt nattestengning og eventuell annen relevant informasjon i forbindelse med arbeidet langs vegen.