Spør om Regjeringen vil granske Helse Midt-Norge

Senterpartiets Kjersti Toppe ber regjeringen granske Helse Midt-Norges anbudsprosess, etter at Betania Malvik og LHL- klinikken på Røros tapte anbud nylig.

Dette vil føre til at Malvik og Røros taper opp mot 100 arbeidsplasser. Toppe er Senterpartiets helsepolitiske talsperson og nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite.

Toppe ber regjeringen sørge for at Helse Midt-Norges anbudspraksis støtter opp under Stortingets mål om vekst i bruk av ideelle organisasjoner og sørge for en beslutning om tildeling avventes inntil Betania Malvik sin klage til KOFA er behandlet.

 

Da Helse Midt-Norge (HMN) nylig tildelte avtalene for spesialisert rehabilitering for fire år fremover, falt Betania Malvik helt ut av listen og Klinikken til Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) på Røros mistet avtalen for sykelig overvekt. Tilbudene som frem til nyttår blir gitt i Malvik og på Røros blir fordelt på andre private aktører, de fleste kommersielle.

Toppe mener tildelingen som har skjedd kan være i strid med gjeldende stortingsvedtak.

Stortinget gjorde den 09.12.2016 følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen fastslå et mål om vekst i andelen av den samlede helse- og omsorgssektoren som skal være organisert og drevet som ideell virksomhet, og på egnet målte legge fram for Stortinget en plan med kortsiktige og langsiktige tiltak for å oppnå dette.

– Jeg mener det er oppsiktsvekkende om helseforetakene ikke har fått i oppdrag å følge opp denne målsettingen, og tvert om gjør andelen med ideelle tilbydere mindre til fordel for en økning i kommersielt drevne helsetilbud, sier Kjersti Toppe.