Fastlegene svikter i å gi time raskt nok

Forbrukerrådet har gjort en undersøkelse som viser at fire av ti pasienter må vente mer enn fem dager før de får time. Det er et lovbrudd, og Forbrukerrådet krever endring, skriver de i en pressemelding.

Forbrukerrådet har spurt nordmenn om hvor raskt de får time hos fastlegen når årsaken ikke er akutt sykdom. Bare 57 prosent opplyser at de får time innen fristen på fem virkedager. Det er for dårlig, sier fagdirektør Anne Kristin Vie i pressemeldingen.

Ulovlig lang ventetid

– Fastlegene svikter pasientene sine når fire av ti må vente for lenge på time. Den ventetiden er ulovlig, og den kan være vond. Til tross for at du ikke er akutt syk, er det ofte bekymring og smerte som får deg til å bestille legetime. Du skal slippe å vente for lenge med for eksempel å få en kul erklært ufarlig, eller undersøkes videre.

Kravet i fastlegeforskriften er at du normalt skal få time hos fastlegen innen fem virkedager. Det vil si at det er større slingringsmonn under ekstraordinære omstendigheter som en influensaepidemi, legger fagdirektøren til.

Undersøkelsen viser også at 13 prosent må vente i seks til sju dager, og 16 prosent får time etter åtte til fjorten dager. Hele 10 prosent må vente så lenge som over to uker, skriver Forbrukerrådet i pressemeldingen.

Forventer tiltak fra kommuner og leger

Fagdirektør Anne Kristin Vie
Foto: Ole Walter Jacobsen

– Her må kommunene ordne opp, det er faktisk deres ansvar at folk får time innen fristen. De må følge opp fastlegeforskriften overfor fastlegene. Videre må legene se til at de oppfyller forpliktelsene sine overfor pasientene, understreker Anne Kristin Vie.

Forbrukerrådet forventer at det blir satt inn tiltak utfra hva som er årsaken de ulike stedene. Enn så lenge oppfordrer Vie til å klage når du må vente for lenge.

– Hvis du ikke får time tidsnok, kan du klage til kommunen. Sjekk også om du kan bytte til en lege som overholder pliktene sine, skriver Forbrukerrådet.

Her kan du se rapporten om pasienterfaringer med fastlegen.

Forbrukerrådets standardbrev

Hvis du vil klage til kommunen, kan du bruke Forbrukerrådets standardbrev. Du skal finne e-postadressen på nettsiden til din kommune. Bytt ut ord i store bokstaver med riktig dato og navn.

Melding om brudd på fastlegeforskriften §21 annet ledd

Det følger av forskrift om fastlegeordningen §7 første ledd at «Kommunen skal sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester, hvor fastsatte kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen overholdes». Av § 21 annet ledd følger: «Listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.»

Jeg vil melde fra om at jeg ikke fikk time innen fem dager da jeg bestilte time D.D.M.M.ÅÅÅÅ hos lege FORNAVN ETTERNAVN. Jeg ble satt opp på time ANTALL dager etter at jeg bestilte.

Jeg ber om tilbakemelding på hvordan kommunen håndterer dette.

Med vennlig hilsen,
FORNAVN ETTERNAVN