Opera ber kommunen om økonomisk hjelp

Nå søker Opera Jernverket om økonomisk støtte fra Malvik kommune.

Operaen Forbudsrepublikken hadde tre forestillinger 7., 8. og 9. juli på tomta til det nedlagte Mostadmark Jernverk.

Over 70.000,- i minus

I brevet som er stilet til Malvik kommune ved Rådmannen skriver ansvarlig produsent Ingrid Nyhus at det opprinnelige budsjettet var på noe over 1.300.000 kr.

Etter hvert som oppsetningen fikk avslag på de fleste søknadene, måtte styret forhandle om priser på alle områder.

På forespørsel fra styret gikk alle kunstnerisk utøvende med på å stille til halvt honorar, da de hadde stor tro på oppsetningen.

Etter at prosjektet nå er fullført, er Opera Jernverket fornøyde på alle måter, men dessverre viser regnskapet et underskudd på 71 416,-.

I tråd med Mostadmarksatsingen

Opera Jernverket skriver i brevet til Malvik kommune at da det såkalte Mostadmarkutvalget startet sitt arbeid, fikk man inntrykk av at Opera Jernverkets satsning var kjærkommen, da denne ville bidra sterkt til å sette Mostadmarka på kartet, både for beboere innen Malvik kommune, men også for folk fra Trondheim, Stjørdal og ellers i Nord-Trøndelag.

Ingrid Nyhus sier i en kommentar til Malviknytt.no at hele arrangementet var en stor suksess.

– Vi fikk mange lovord fra publikum, både på at forestillinga var en stor kunstnerisk opplevelse fra ende til annen, samt at tilreisende var slått av hvor vakkert området er, sier hun til lokalavisa.

– I tillegg må jeg nevne at den frivillige innsatsen fra sambygdinger var en gledelig erfaring, sier Ingrid Nyhus.

– Den eneste utvegen med hensyn til underskuddet er at styremedlemmene betaler av egen lomme, noe vi synes er ganske forferdelig, for dessverre er det slik at styret sitter med ansvaret for den risikoen vi tok, sier Nyhus som håper at Malvik kommune vil se positivt på søknaden fra Opera Jernverket.

Les også: Treffsikkert trefold