I dag feirer vi Olsok

Lørdag 29.juli er det Olsok eller Olavsdagen, som er feiringen av Olav den helliges dødsdag 29.juli 1030.

Olsok var den viktigste norske kirkefesten i middelalderen. Det norrøne navnet var Olafsvaka, der vaka betydde ‘nattlig gudstjeneste før store kirkelige høytider’.

Det betydde at hovedmarkeringen av olsok fant sted kvelden før 29. juli.

Siden 1930 har olsok vært offisiell flaggdag. (saken fortsetter under bildet)

Olav 2 den helliges død på Stiklestad i 1030. Del av antemensale fra en ukjent kirke, ca. 1320–40. Nå i Nidarosdomen, Trondheim. Store Norske Leksikon)

På primstaven

På primstavene er olsok nesten alltid merket med en øks. Dagen var en viktig merkedag for været og kornhøsten.

I Hordaland ventet man et skifte i været etter olsok. De mente at våt olsok varslet våt høst, mens fin olsok varslet godt høstvær.

I Salten het det at  hvis det var kaldt på olsokdag, kom kornet til å fryse.

«Som været var olsok, ville det bli på vinternettene,» het det  på Sunnmøre.

Olavsfest

I Trondheim arrangeres Olavsfestdagene som starter lørdag 28.juli og varer til og med 5.august.

Olav Haraldsson er kjent som mannen som innførte kristendommen i Norge. Han ble erklært hellig av kirken etter sin død på Stiklestad. Siden den gang har det blitt bygd flere kirker i hans navn, først og fremst i Norden, men også i for eksempel London.

Olsokfeiring den 29. juli kom som et resultat av det som skjedde på Stiklestad og helgenkåringen i Trondheim. Det har gjort olsok stort i Trondheim.

På Stiklestad er det bygd et nasjonalt kultursenter som ble opprettet ved stortingsvedtak i 1995, med hovedformål å formidle politiske, kulturelle og åndelig dimensjoner ved Olavsarven.

Andre begivenheter 29.juli

29. juli er også nasjonaldag på Færøyene.

Disse kjente personer har fødselsdag 29. juli er Benito Mussolini (1883), Clara Bow (1905), Dag Hammarskjöld (1905), Mikis Theodorakis (1925), Pål Bang-Hansen (1937). Ola, Olav og Ole har navnedag.

Speiderbevegelsen ble grunnlagt i England på denne dagen i 1907, av offiseren Robert Baden-Powell.

Prins Charles seg med Diana Spencer på denne dagen i 1981- De ble separert 1992, skilt 1996