På 161.plass av landets kommuner

Malvik havner på en 161. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport.

Det er sju plasser ned i forhold til fjoråret da Malvik ble på 154. plass av de 428 kommunene som er med i undersøkelsen. I følge Kommunal Rapport er plasseringen korrigert med hensyn til økonomiske rammebetingelser.

Offentlige data

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 141 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer.

Dette gjøres ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.

Målingen publiseres første gang i løpet av mars/april, og igjen nærmere sommeren, når de endelige Kostra-tallene foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

På midten

Trondheim og Selbu klatrer på barometeret. Ill. fra Kommunebarometeret.no

Malvik Kommune er akkurat inne på øverste halvdel av totaltabellen. Ser vi bare på nøkkeltallene og ignorerer økonomiske forutsetninger, er kommunen på en 243. plass.

Målt mot resten av Kommune-Norge er nøkkeltallene samlet sett midt på treet.

Malvik er inne på Topp 100-lista innen enhetskostnader, vann, avløp og renovasjon og grunnskole.

Kommunen har sine svakeste plasseringer innen barnehage (356. plass), barnevern (343. plass) og økonomi (333. plass).

Les resultatene fra Malvik her (ekstern lenke)

 

Illustrasjon: De fire hovedkategoriene. (skjermdump Kommunebarometeret.no)

I de andre kategoriene ser tallene slik ut for Malvik sin del:

HELSE #273 / 428 (-45)

BARNEHAGE #356/ 428 (-40)

SOSIALHJELP #265/ 428 (-53)

KULTUR #288/ 428 (-44)

KOSTNADSNIVÅ #28/ 428 (+133)

MILJØ OG RESSURSER #212/ 428 (-181)

SAKSBEHANDLING #312/ 428 (-52)

VANN, AVLØP, RENOVASJON #36/ 428 (+224)

(Tall i parentes er +/- på rangering i forhold til fjoråret)

 

Fakta:

Kommunal Rapport gjør noen endringer i metoden hvert år. Nye og bedre nøkkeltall kommer til, mens andre fjernes. Dette påvirker kommunen. Det er i tillegg viktig å huske at mange ting ikke blir målt. En god plassering et enkelt år kan skyldes tilfeldigheter – på samme måte som en dårlig plassering. Likevel: I hovedsak vil kommuner som ligger langt nede på en tabell, som regel ha en del å lære av kommunene som er i toppen av den samme tabellen, skriver Kommunal Rapport på kommunebarometeret.