Åtte av ti kildesorterer isboksen

Trøndere er flinkest i Norge til å kildesortere plastboksen etter å ha kost seg med kuleis, viser en ny måling.

Endelig er sommeren på vei over store deler av landet. Yr.no melder om temperaturer opp mot 30 grader de nærmeste dagene.

 Sommer og is hører sammen, synes mange. Hittil i år har den tradisjonsrike isprodusenten Hennig-Olsen økt salget med 2,3 prosent sammenlignet med i fjor, og det er isbokser og multipakker som har den største økningen.

Men hva gjør vi med emballasjen?

I en måling gjennomført av TNS for Grønt Punkt svarer hele 78 prosent av respondentene fra de to trønderfylkene at de pleier å kildesortere plastboksen som følger med iskremprodukter. På landsbasis svarer 62 prosent det samme.

– I Hennig-Olsen Is er vi opptatt av å ta vare på miljøet. Derfor er vi svært opptatt av at så mye som mulig av emballasjen vi sender ut på markedet blir kildesortert og materialgjenvunnet. På den måten kommer disse ressursene tilbake i kretsløpet, sier Hanne Jørgensen. Hun er leder for samfunnsansvar i Hennig-Olsen.

Erstatter ny plast

Kari-Lill Ljøstad, kommunikasjonssjef i Grønt Punkt Norge, forteller at kartongen som følger med multipakkene, og ikke minst plastboksene som kuleisen kommer i, er avfall som enkelt lar seg materialgjenvinne. Hun er derfor glad for at sommerens forbrukertrender går mot denne typen isprodukter.

– Det er lett å skylle en isboks og legge den sammen med annen plastemballasje i kommunens innsamlingsordning. Dermed stiger gjenvinningsgraden og flere ressurser går tilbake til kretsløpet der de brukes til å lage nye produkter. Dette gjør at bruken av jomfruelig plast kan reduseres, noe som legger til rette for mer bærekraftig produksjon og forbruk, sier Ljøstad.

I TNS-målingen svarer bare seks prosent av trønderne at de legger den tomme plastboksen i restavfallet, mot 27 prosent på landsbasis.

– Det er positivt at de fleste husstander kildesorterer denne emballasjen, og vi gleder oss spesielt over de gode kildesorteringsvanene i Trøndelag, kommenterer Ljøstad.

Bruker boksene til oppbevaring

Mer enn hver tredje husstand i Trøndelag bruker plastboksene til oppbevaring av andre ting etter at de er tomme.

– Det er selvsagt helt legitimt å bruke plastemballasje til oppbevaring av for eksempel assorterte skruer og muttere. Men når boksen har gjort nytten sin håper jeg at den til slutt blir kildesortert ordentlig, sier Ljøstad i Grønt Punkt Norge.

Hun roser Hennig-Olsen for å ta ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasjen sin gjennom mangeårig medlemskap i en returordning. Siden 1997 har produsenten vært medlem i Grønt Punkt Norge, som drifter innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong i Norge.

Hanne Jørgensen forteller at alt avfall fra fabrikken til Hennig-Olsen enten går til gjenbruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning.

– Vi har tilrettelagt for kildesortering og har en sorteringsgrad på 95 prosent inne på fabrikken vår. Gjenvinningsgraden ligger på 100 prosent. Dessuten jobber vi med å minimere energi- og ressursbruken samt redusere klimaavtrykket vårt, sier hun.

(Kilde: Pressenytt)