Malvikstien har blitt Europakjendis

Malvik kommunes folkehelsearbeid med Malvikstien får nå ekstra oppmerksomhet.

Samarbeid med NTNU Senter for helsefremmende forskning har resultert  i at Malvikstien har fått en rolle i det europeiske folkehelseprosjektet Horisont 2020 – INHERIT. Dette skriver Malvik kommune på sine nettsider.

Horisont 2020 – INHERIT er et omfattende prosjekt som består av 18 partnere og 13 land i Europa. Prosjektet har fokus på bærekraft, helsefremmende lokalsamfunn og tiltak som bidrar til å utjevne sosiale ulikheter og god helse i befolkningen.

I juni måned ble det klart at Malvikstien er valgt ut som et eksempel på «beste praksis» innen folkehelse. Dette sammen med elleve andre tiltak i Europa. Tiltakene skal nå evalueres nærmere i samarbeid med et internasjonalt faglig nettverk.

Det er registrert 80 000 passeringer på Malvikstien siden åpningen i 2016. Statistikken viser at det er størst utfart i helgene, med et snitt på 233 passeringer hver dag. I ukedagene er det et snitt på 148 passeringer, skriver Malvik kommune i forbindelse med nyheten.

Les også: Malvikstien – bilde for bilde

Les også: Malvikstien åpnet med mye folk i fint vær