Finner ikke Aune på topplisten over mektige kvinner

Tidsskriftet Kapital publiserte 22.juni listen over Norges 100 mektigste kvinner, og 300 andre navn å se opp for.

Over 65 sider presenterer tidsskriftet denne listen og flere lister om kvinner med innflytelse i bank og finans, politikk, næringsliv, offentlig sektor, organisasjonsliv, jus, mediene og helsesektoren.

«Fake news»

Torsdag publiserte Nea Radio en «gladsak» om at Malviks ordfører Ingrid Aune var på Kapital sin toppliste over landets mektigste kvinner.

Aune sier i intervjuet med nærradioen at hun ble veldig overrasket, og syntes det er stor stas.

– Det er tydelig at jobben vi gjør for å sette Malvik på kartet, blir lagt merke til, sier Ingrid Aune til nærradioen.

En gjennomgang av av tidsskriftet viser at Aune ikke står på noen av topplistene, men derimot på en liste over de som kan havne på en av topplistene i fremtiden.

Flere har delt og publisert nærradioens artikkel på sosiale medier det siste døgnet.

Nest siste side

Ved nærmere gjennomgang av artikkelen i tidsskriftet Kapital, nr. 12 av 22.juni, side 58 – 123 fant vi derimot ikke Malvikordføreren på noen av topp-listene over landets mektigste kvinner.

Ingrid Aune (AP) er riktignok med på «Up & coming-listen». En oversikt uten rangering av navnene og som er trykt på nest siste side i artikkelen under overskriften «Morgendagens ledere».

Der er hun nevnt sammen med 29 andre kvinner fra politikk, næringsliv, bank & finans, jus osv.

Tidsskriftet Kapital kan kjøpes der blader og magasiner selges eller via internett.

Faksimile av Kapital nr 12 – 22.juni 2017.

Kilde: Tidsskriftet Kapital nr 12. – 22.juni 2017.