Stadig færre arbeidsledige i Malvik

Ved utgangen av juni er kun 2 prosent av arbeidsstyrken i Malvik helt uten arbeid. Dette er det laveste tallet på ledige siden 2013.

I Malvik er det ved utgangen av juni registrert 150 uten jobb, fordelt på 66 kvinner og 84 menn.

Dette er en nedgang på 28 i forhold til tallene for mai og 49 færre enn ved utgangen av april 2017. Det viser tall NAV presenterer i en pressemelding.

I Sør-Trøndelag er det nå 3 655 personer som er helt ledig. På samme tid deltar 948 personer i et arbeidsrettet tiltak, en liten økning fra samme tid i fjor. Summen av helt ledige og personer i tiltak gir en bruttoledighet på 2,7 prosent mot 2,9 prosent i samme periode i fjor. I Sør-Trøndelag er ledigheten fortsatt lav sammenlignet med landet som har en bruttoledighet på 3,3 prosent. I juni gikk ledigheten ned i alle fylker, og aller mest i Nordland, Agderfylkene og Rogaland der ledigheten falt med mellom 16 og 18 prosent.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten i Sør-Trøndelag på 2,2 prosent mot 2,3 prosent de foregående tre måneder.

Betydelig lavere ungdomsledighet

– Ledigheten har nå falt sammenhengende i mer enn et år og det er en god vekst i antallet nye stillinger. Det er spesielt positivt at antallet arbeidsledige ungdom reduseres med 15 prosent fra juni i fjor. Ungdom er en av gruppene NAV jobber aktivt med. Vi vet at ungdom kan få lange løp i NAV-systemet dersom de ikke kommer tidlig ut i arbeid eller aktivitet, sier fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Økende stillingstilgang

Halvveis i året har antallet stillinger økt med ni prosent. Særlig stor er økningen innen bygg og anlegg, men også industriyrkene har en kraftig økning. Innen bygg og anlegg er det i år 30 prosent flere stillinger enn på samme tid i fjor. Også innen ingeniør- og ikt-fag er det en økning i antallet nye stillinger. Så langt i år har antallet stillinger for denne yrkesgruppen økt med 12 prosent.