6415 Malvikinger får 67 millioner i dag

De fleste lønnstakere og pensjonister mottar skatteoppgjøret sitt i dag.

Nærmere 230 000 trøndere får igjen til sammen 2,2 milliarder kroner på skatten. 41 000 må derimot betale til sammen 636 millioner kroner i restskatt.

I Malvik er det 6415 personer som får tilbake 66.978.860 kroner. 1528 må betale til sammen 22.546.509 kroner. 

På landsbasis får 3,9 millioner lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt nå i juni. 2,6 millioner får igjen til sammen 28 milliarder kroner på skatten, mens 494 000 skattytere må betale restskatt, til sammen 9 milliarder kroner. Cirka 1 million skattytere får skatteoppgjøret mellom 3. august og 25. oktober.

De som har penger til gode vil få dem inn på konto eller på utbetalingskort innen to uker fra 22. juni. De aller fleste får pengene på konto på oppgjørsdatoen.

Restskatt innen 20.august

For dem som har restskatt, er tidligste frist for å betale 20. august. De får tilsendt en elektronisk faktura eller en innbetalingsblankett med forfallsfrist i posten.

Malvik: 66 978 860 kr til 6415 personer. 1528 må betale til sammen 22 546 509 kr.

Senere oppgjør for næringsdrivende og papirbrukere

Neste skatteoppgjør kommer 2. august. Personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir får skatteoppgjøret sitt tidligst da.