Anleggsarbeid ut august neste år

Det bygges nå ny del av Vuluvegen, fra Stavsjøvegen til Vulu Østre.

Strekningen på om lag 2 kilometer blir belyst med ny gang og sykkelveg langs hele nyvegen.

Vegarbeidet med den nye delen av Vuluvegen er skiltet og vil føre til innsnevringer ved og rundt Sveberg og vil pågå til august 2018.

Trafikantene på strekningen fra Vulu Østre til kulvert undergang ved E6 ved Kinnsettjønna vil i størst grad bli berørt, da det er planlagt en omlegging av vegen ved kulverten, melder Malvik kommune på sine hjemmesider.