Nye E6: Usikkert om Hommelvikingene må kjøre Gevingåsen

Nye Veier AS ser nå på muligheten for å bygge en 900 meter lang tunnel igjennom Svartløftberga i Hommelvik.

Skissen Nye Veier har laget viser at de planlegger en ny dobbel tunnel igjennom Svartløftberga i Hommelvik som kan bli på rundt 900 meter.

Dette forteller Jørund Gullikstad som er utbyggingssjef for Nye Veier i Trøndelag til adressa.no (FOR ABONNENTER) mandag.

Tunnelen er planlagt rett etter Hommelvikbrua, der veien i dag tar en krapp venstresving for de som kjører nordover.

Med den nye tunnelen vil den krappe venstresvingen for E6-trafikken bli borte. Trafikken vil i stedet fortsette rett frem gjennom fjellet, og komme ut igjen rett før Helltunnelen.

Hommelvik – Stjørdal via Fylkesvegen

Trafikk til Hommelvik nordfra går ut på gammelveien rett etter Helltunnelen, og videre inn i en helt ny rundkjøring. Nordgående trafikk fra Hommelvik går fra rundkjøringen, over portalen for de nye tunnelene og inn på E6 via en rampe

Illustrasjon: NYE VEIER / STATENS VEGVESEN

Det er imidlertid svært usikkert på om det blir noen påkjøring fra Hommelvik og nordover på E6.

– Det er ikke sikkert vi får til dette teknisk, på grunn av geometriske forhold og krav til sikt. Dessuten er det begrenset trafikk fra Hommelvik og nordover på E6, så det finnes egentlig ikke trafikkmessig grunnlag for å forsvare bygging av påkjøringsrampe mot nord i Hommelvik.

– Vi skal ha en dialog med politikerne i Malvik om dette. Alternativet for trafikk som skal nordover fra Hommelvik blir over Gjevingåsen, sier Jørund Gullikstad i Nye Veier til adressa.no (FOR ABONNENTER)

Ny av og påkjøringsrampe

I skissen som er publisert vises også hvordan av og påkjøring for trafikk til og fra Hommelvik kan bli med den nye tunnelen.

Illustrasjon: NYE VEIER / STATENS VEGVESEN

Trafikk til Hommelvik som kommer sørfra kjører av E6 via en rampe og videre ned til en kulvert under den nye veien. Derfra går trafikken inn på gammelveien og fortsetter mot Hommelvik. Trafikk fra Hommelvik kommer ut på E6 via gammelveien

Vil koste 11,1 milliarder

Bakgrunnen for tunnelplanene er at Nye Veier ønsker at den nye motorveien mellom Trondheim og Stjørdal skal få fartsgrense 110 km/t. Motorveien er egentlig planlagt for 90 km/t.

110-standard stiller strenge krav til slake svinger. I Hommelvik er svingene så krappe at veien ikke tåler 110. Det er derfor vi nå ser på mulighetene for å bygge tunnel, sier Johan Arnt Vatnan som er prosjektdirektør for Nye Veier i Trøndelag, til adressa.no (FOR ABONNENTER).

Den nye tunnelen er en del av et helhetlig forslag til alternativ trasé for den nye motorveien som nå er utarbeidet. Forslaget er laget nettopp med tanke på høyere fart, og i tillegg til tunnelen innebærer forslaget at flere andre svinger i dagens E6-trasé rettes ut.

Nye Veiers gjeldende kostnadsoverslag for E6 utbygginga mellom Ranheim og Åsen er 11,1 milliarder kroner, ifølge nyeveier.no.