Foran skjema på Nonstadberget

Fundamentene til den nye hytta og signalmasta på Nonstadberget er nå ferdig støpt og om et halvt år er det klart for bedre mobilsignal langs Selbuvegen fra Halla til Bakken.

– Nå skal hytta for teknisk utstyr og masta heises opp med helikopter i løpet av kommende tirsdag. Så skal det gjøres en del arbeid før stasjonen settes i drift. Anlegget skal være i drift om vel seks måneder, forteller Pål M Dahlø i e-trøndelag til Malviknytt.no

Dette er en uke tidligere en først antatt.

Siste «hvite» felt

Utbyggingsområdene i Malvik har blitt prioritert etter tilbakemeldinger fra innbyggerne i perioden 2010/2011. Her ble det avdekket noen såkalte «hvite flekker» på dekningskartet – områder uten mobildekning og/eller bredbåndstilgang

Strekningen Halla-Bakken på fylkesveg 963 er det siste kjente «hvite området» fra denne kartleggingen. Det har blitt jobbet i nært samarbeid med STFK om ulike måter å bedre mobildekningen på, og det som fremstår som best med tanke på økonomi og dekning, er å sette opp en ny mobilmast på Nonstadberget.

Gjennom samarbeidet med STFK er det gjort avtale om følgende finansieringsmodell for utbygging av mobilsender på Nonstadberget:

Kopi fra skasfremlegg