Nå er årets TV-aksjon i gang

TV-aksjonen 2017 går til UNICEF sitt arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.

Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill.

Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang.

UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. TV-aksjonen  skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan, skriver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i en pressemelding.

Selve «aksjonsdagen» i år er søndag 22. oktober.

Fakta om TV-aksjonen

• TV-aksjonen NRK 2017 går av stabelen søndag 22. oktober

• Årets TV-aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi skolegang til barn som vokser opp i noen av verdens verste konfliktområder; Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan

• TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning

• 7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer

• 100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører

• TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker

Du kan også bidra til tv-aksjonen! Hvert år er det behov for bøssebærere rundt om i hele landet som kan bruke litt av sin tid på noe virkelig meningsfullt, står det i pressemeldingen.

Ordfører leder TV-aksjonskomiteen i Malvik

Ordfører Ingrid Aune hjalp til med å klargjøre bøsser under TV-askjonen i 2016 (arkivfoto)

Formannskapet i Malvik vedtok enstemmig at følgende oppnevnes som medlemmer av lokal TV-aksjonskomité 2017:
– Ingrid Aune (leder)
– Formannskapets øvrige medlemmer.

Malvik kommune innvilger kr 1,- pr innbygger, som var 13.820 personer per 01.01.17, til årets TV-Aksjon som belastes ordførerens driftskonto.

Ordfører får fullmakt til å invitere brukerutvalg, eldreråd og ungdomsutvalg inn i TVaksjonskomiteen, og til å sondere og invitere andre relevante frivillige lag inn i komiteen.

TV-aksjonsdagen er søndag 22. oktober – bli bøssebærer!