Malvikstien – bilde for bilde

I dag, den 15.juni er det nøyaktig et år siden Malvikstien offisielt åpnet. Malvikstien går, som mange vet, mellom Nygården og Flatholmen her i Malvik kommune og er en utnyttelse av det gamle nedlagte jernbanesporet.

Malvikstien er ca 2,4 km lang og ideen bak stien er tenkt som en del av en regional kyststi mellom Trondheim og Stjørdal.
Langs stien, som er universelt utformet, er det benker, griller, turskilt og kultur, natur- og historisk formidling. I tillegg til rekreasjon og trim vil turvegen derfor gi opplevelser også knyttet til natur og kulturhistorie.

Over 70.000
Allerede før den offisielle åpningen var stien flittig brukt. Det er satt opp en teller som registrerer hvor mange som bruker stien, og det meldes om at antallet nå har passert hele 70.000.
Da Malvikstien ble åpnet den 15. juni 2016 var det alt blitt registrert om lag 15.000 passeringer, men siden den offisielle åpningen er det i snitt, omlag 150 personer hver eneste dag som har lagt turen sin til den flotte Malvikstien.

Malvikstien – bilde for bilde
Malvikstien har med sin nærhet til sjøen en høy opplevelsesverdi i form av natur og kulturhistorie og må bare oppleves.15. juni 2016 var en merkedag for alle som er glade i tur, kultur og naturopplevelser i vår region og vi i Malviknytt markerer 1 års dagen med bildeserien «Malvikstien – bilde for bilde». Malviknytt gikk Malvikstien med kamera. På tur til Flatholman fra Nygården, ble det tatt bilder på oversiden av stien og på retur ble det tatt bilder mot sjøen.

[metaslider id=27067]

God folkehelse og mange aktører
På hjemmesiden til kommunen, fremgår det at stien har vært viktig prosjekt i kommunes arbeid med folkehelse.
I følge kommunen var det mange aktører var viktige for det ferdige resultatet, både eksterne og interne samarbeidspartnere. Jernbaneverket, som frigav området for bruk, og Miljødirektoratet, som bidro med 2,5 millioner kroner til gjennomføringen av prosjektet. I tillegg hadde mange andre også vært med i hele eller deler av prosessen; Statens Vegvesen, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør – og Nord- Trøndelag, Senter for helsefremmende forskning (NTNU), Brødrene Halle AS, Asplan Viak, Skogskaran, Historielaget Hommelviks Venner, velforeninger i området, Hommelvik skole, Hommelvik ungdomsskole, Harald Sveian (NGU), Roy Høgstad i Trønderbataljonen for geocachere i Midt-Norge, brukerutvalg, ungdomsråd og alle som har vist interesse og engasjement.

Miljødirektoratet har også sørget for at turområdet er varig statlig sikret. Det betyr at Malvikstien forblir et tilgjengelig friluftslivsområde for befolkningen, opg det er mange ulike måter og tilrettelegge på. I følge Malvik kommune har det vært fokus på å tilrettelegge for at flest mulig av innbyggerne skal kunne bruke områdene, og stien er derfor universell utforming. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bidratt med stimuleringsmidler som skal sikre at universell utforming prioriteres i plan- og beslutningsprosesser i Malvikstiprosjektet, og at kunnskapen om universell utforming styrkes i kommunens egen organisasjon.

Se også:
Malvikstien åpnet med mye folk i fint vær