Uklokt men neppe kriminelt

Leserinnlegg av Tore Østby.

En korrupsjonsbeskyldning mot en sittende ordfører sendt til kontrollutvalget er det en selvfølge å omtale i ei lokalavis.

Det er viktig av to grunner:

1 Om det er noe i anklagene, er det viktig at innbyggerne får innsyn i det.

2 Om beskyldningene ikke medfører riktighet, er det viktig at innbyggerne får innsyn i det, slik at ordføreren kan renvaskes.

Kontrollutvalget har gitt seg selv tid til å finne ut av saken. Det første de skal ta stilling til, er om anklagen bare skal avvises, eller om saken skal ses nærmere på.

Jeg ser ikke av brevet Kontrollutvalget har mottatt, tilsier at det har foregått noe kriminelt, men det påpekes slik jeg ser det kritikkverdige forhold. Det som påpekes er reelle og godt dokumenterte hendelser.

Forhåndsdømming er et mye omtalt fenomen i norsk rettshistorie. Forhåndsfrikjennelse er et noe mer uvanlig fenomen.

På Facebook har flere nå rykket inn sin forhåndsfrikjennelse i denne saken. Det er trolig grunn til å se dette som ett uttrykk for den massive støtten ordfører Ingrid Aune har.

Etter min vurdering har Malviknytt dekket saken eksemplarisk. Brevet som ligger til grunn for saken, er publisert i sin helhet, slik Malviknytt har mottatt det etter klage til Fylkesmannen.

Brevet ble først uriktig hemmeligstemplet, av Malvik kommune.

De anklagene er rettet mot, er gitt anledning til å uttale seg. Svarene deres er gjengitt ordrett og ukommentert.

Når det gjelder de konkrete anklagene i brevet, påpekes to forhold som slik jeg ser det kan være kritikkverdig.

Det ene er ordførerens deltakelse i en annonsekampanje for Bladet. Det er egnet til å undergrave Bladets troverdighet i forhold til kritisk journalistikk rettet mot kommuneledelsen i de tre kommunene Bladet dekker. En slik tjeneste, som ordføreren gir Bladet, åpner for spørsmålet om det er gitt gjenytelser andre veien. Dette er det springende punktet kriminalrettslig sett.

For meg ser det ut som det ikke har kommet fram bevis på gjenytelser.

Etter min mening var det uklokt av ordførerne å skape grunnlag for mistanker på denne måten.

Det andre punktet har sammenheng med det første, og det er ordføreren i Malvik sitt engasjement for å ekskludere Malviks egen lokale nettavis fra annonsering av Stortingsvalget.

Jeg er ikke enig med brevskriveren i at noe av dette tilsier politietterforskning eller suspensjon av ordføreren, men det vil være mest korrekt om Kontrollutvalget behandler saken.

Det andre som skjer nå bekymrer meg egentlig mer.

Jakten på varsleren er i gang ser jeg.

Folk gjør krav på å vite hvem varsleren er. Hvis dere lurer på hvorfor varsleren har bedt om å få være anonym, er det bare å lese kommentarene saken har fått på Facebook.

Det kan se ut som Malvik er et farlig sted for varslere…..

Tore Østby, Redaktør i Torik AS