Nestleder for Humanetikerne

Human-Etisk Forbund hadde sitt landsmøte sist helg hvor Rune Lie fra Malvik ble valgt til nestleder i det sentrale hovedstyret for de neste to årene.

– Med over 88.000 medlemmer er jeg stolt å bli valgt som nestleder til hovedstyret og ser frem til å ta tak i oppgavene, sier Rune Lie til Malviknytt.no.

– Jeg har frem til nå vært fylkesleder for Sør-Trøndelag Fylkeslag og tidligere lokallagsleder i Malvik lokallag. Vi har mange viktige saker fremover og vår politiske rolle er å være en interesseorganisasjon for saker om religion, livssyn, stat og menneskerettigheter som ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og ikke-diskriminering

Øker årlig

Rune Lie forteller at i Malvik velger 26% av kullet humanistisk konfirmasjon og at det i de siste årene har økt i antall både i vår kommune og på landsbasis.

– Dette er en høytidelig seremoni med ungdommen i fokus. Konfirmasjonskurset oppmuntrer til selvstendig tenkning og etisk refleksjon. Alt arbeidet med konfirmasjonen er basert på bidrag fra frivillige, og de legger ned en god innsats og gjør dette til et godt valg for den som ønsker det, forteller den nyvalgte nestlederen.

Rune ønsker å trekke frem talen fra Statsminister Erna Solberg, som hun holdt da hun besøkte landsmøtet sist helg.

«Human-Etisk Forbund markerte 60 år i fjor. Gjennom disse årene har dere bidratt til å påvirke og forme vårt fellesskap og samfunnsdebatten. Som interesseorganisasjon for et mangfoldig samfunn i en sekulær stat, som dere selv omtaler dere som, har dere høstet seire. Dere har blant annet fått strøket blasfemiparagrafen og dere har beriket samfunnet, sa statsministeren.»

Rune Lie (Foto: Erik Fosheim Brandsborg)