Vil utrede kunstisanlegg i Hommelvik

Forslaget om kunstisbane kommer ikke ved behandlingen av årsoppgjøret for 2016 i kommunestyret 19.juni.

Under møtet i Utvalg for oppvekst og kultur (OPKU), sist uke, foreslo lederen Trond Hoseth at administrasjonen skulle utrede kostnaden med å bygge kunstisflate på flerbruksannlegget ved Hommelvik skole.

Trond Hoseth (Foto: Malvik kommune)

– Det er noen år siden saken var oppe til behandling og vi må se på prisene og anbudene fra den gangen på nytt. Det er en stor fordel for anlegget om det er mer stabile is-forhold på anlegget, noe også skolene foretrekker, sier Hoseth til malviknytt.no.

Trond Hoseth (AP) fremmet følgende forslag: «Ber rådmannen utrede kostnader ved oppgradering og framtidig drift av kunstisanlegg vinterstid ved multisportsanlegget i Hommelvik.»

– Jeg tror ikke at selve is-anlegget har blitt vesentlig dyrere enn da saken var oppe til behandling sist, sier Hoseth.

– Vil det komme et forslag om å benytte deler av kommunens millionoverskudd til dette nå i kommunestyret på mandag?

– Det vil overraske meg om man rekker det så tidlig, men behovet for en stabil is-flate er der så absolutt i og med at vi ikke får bygd ny idrettshall i forbindelse med den nye ungdomsskolen, sier Hoseth.

– Det viktigste i første omgang er å få kostnadene på bordet, herunder også framtidige driftskostnader, sier han.

Vedtatt i 2013

Utbyggingen var en del av budsjettrammen for utbyggingen av helsetun og kulturhus bevilget sum kr. 4.500.000,- eks mva til formålet. Det ble vedtatt i kommunestyret 3.06.2013.

Endelig vedtak i saken ble gjort av kommunestyret 16.12.2013 at vedtaket om at Malvik kommune erstatter tapt isflate på Mogjerdet ved å etablere et kombinasjonsanlegg på deler av grusbanen på Øya idrettsanlegg ble gjort.

Anlegget ble vedtatt etableret med naturis, og det ble valgt løsninger for god kombinasjonsbruk for et helårlig aktivitetsanlegg.

Finansieringen av anlegget ble gjort gjennom finansieringsplan for HOBOS og nytt kulturbygg utbygging (Bruket).