Politiske møter uke 24

Denne uken er det kun ett politisk møte i de kommunale nemnder og råd.

Mandag 12.juni klokken 17.00 er det innklat til mløte i kommunens kontrollutvalg.

Møtet holdes for åpne dører i Formannskapssalen på Rådhuset i Hommelvik.

Sakliste:

Oppdatert status Malvik kommunes økonomi – 2017.

Tilsynsrapport fra Fylkesmannen – Tilsyn med kommunens helse- og
omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming.

Prosjektplan forvaltningsrevisjon – kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten.

Referatsaker til kontrollutvalgets møte 12.6.17.

Eventuelt.